Thời sự

Sóc Trăng: Quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sóc Trăng

Trên cơ sở nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đề cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong mọi nhiệm vụ được giao.

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học phát biểu. (Ảnh: Trung Hiêu/TTXVN)

TTXVN - Ngày 5/4, Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dự hội nghị có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và lãnh đạo các địa phương, cán bộ chủ chốt trong ngành nội chính, lực lượng vũ trang trong tỉnh.

Truyền đạt tại hội nghị, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học nêu rõ, nội dung cuốn sách là kết tinh, hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng ta và cương vị Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cuốn sách cũng thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, nội dung cuốn sách được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đúc kết từ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, được thực tiễn chứng minh mang lại hiệu quả cao, được cụ thế hóa, thể chế hóa trong các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cuốn sách là “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở nước ta thời gian tới.

Đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Trung Hiêu/TTXVN)

Lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng đề nghị, trên cơ sở nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phải đề cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong mọi nhiệm vụ được giao; quán triệt, tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương do mình quản lý. Từ đó, thực hiện đồng bộ, toàn diện, nhất quán từ tư tưởng, quan điểm đến hành động về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, để thật sự “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, góp phần làm cho đơn vị, đảng bộ của mình thực sự trong sạch, vững mạnh…

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dày trên 600 trang, gần 100 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí, hiện đại, chia thành 3 phần.

Phần thứ nhất: “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”, đánh giá lại công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (năm 2013) đến nay. Phần thứ hai, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định cần “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”. Phần thứ ba với nội dung “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, đã tập hợp, chọn lọc ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội, các chính khách, học giả, bạn bè quốc tế, thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc của cán bộ, đảng viên, nhân dân, sự ghi nhận, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng./.

Trung Hiếu

Tin liên quan

Xem thêm