Môi trường

Tăng cường bảo vệ môi trường trong thi công sân bay Long Thành

Đơn vị thi công tập trung thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi; trồng cỏ đối với các khu vực đã đạt cao trình theo thiết kế; lu lèn thường xuyên và tưới nước dập bụi; bảo đảm các xe vận chuyển chạy đúng tuyến đường đã được tưới nước...

Đất trong phạm vi sân bay Long Thành đã bóc hết tầng phủ, rất dễ phát sinh bụi. 
Ảnh: Công Phong/TTXVN

TTXVN - Khu vực Dự án "Đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1" (Dự án) trong thời gian vừa qua tái diễn hiện tượng bụi phát sinh lớn gây ảnh hưởng đến người dân và hoạt động giao thông đường bộ tại một số thời điểm. Để giải quyết triệt để hiện tượng nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 1673/BTNMT-MT gửi Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam về việc tăng cường triển khai thực hiện các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công, xây dựng Dự án "Đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1".

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam khẩn trương, nghiêm túc thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu tối đa việc phát sinh bụi trong quá trình thi công Dự án theo Thông báo số 302/TB-BTNMT ngày 05/6/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Tổng Công ty.

Đặc biệt, trong giai đoạn khu vực thi công Dự án bước vào mùa khô, xuất hiện hiện tượng gió lốc mạnh, cần thực hiện ngay các giải pháp sau đây, tăng cường hơn nữa công tác tưới nước dập bụi, đặc biệt vào các giờ cao điểm khô, nắng nóng, gió dễ xảy ra lốc cho tất cả các khu vực san lấp đã được bóc tầng phủ; theo dõi thường xuyên, liên tục việc thực hiện tưới nước của các nhà thầu thi công trên các khu vực đã bàn giao cho nhà thầu thực hiện thi công; bảo đảm bề mặt khu vực tuyến đường vận chuyển và các khu vực chưa thi công luôn duy trì độ ẩm tối thiểu nhằm hạn chế bụi phát sinh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam thực hiện rà soát các khu vực có khả năng phát tán bụi gần tuyến đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây để tập trung thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi, bảo đảm không làm phát tán bụi từ Dự án gây ảnh hưởng đến công tác an toàn giao thông trên tuyến đường này; thường xuyên tưới nước tại các khu vực đã hoàn thiện bóc tầng phủ nhưng chưa được bàn giao cho nhà thầu để tiến hành thi công; khẩn trương thực hiện trồng cỏ tại bãi trữ đất 722 ha đối với các khu vực đã đạt cao trình theo thiết kế. Các khu vực còn lại phải thực hiện lu lèn thường xuyên và tưới nước dập bụi trong quá trình đổ thải; yêu cầu và giám sát các nhà thầu thi công bảo đảm các xe vận chuyển phải chạy đúng tuyến đường quy định đã được tưới nước, tốc độ lưu thông xe không được vượt quá tốc độ quy định trong công trường.

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam phải bố trí nguồn nhân lực để giám sát chặt chẽ các nhà thầu thi công trong việc thực hiện công tác giảm thiểu bụi trong quá trình thi công; chủ động rà soát, lên phương án bổ sung nguồn nước để bảo đảm cung cấp đủ cho hoạt động tưới nước trên công trường thi công; chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc có liên quan để sớm triển khai thi công tại các khu vực đã hoàn thành công tác bóc tầng phủ.

Bên cạnh đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ kết quả thực hiện các giải pháp giảm thiểu bụi trong quá trình thi công xây dựng Dự án gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai vào ngày 30 hàng tháng để theo dõi, giám sát./.

Nguyễn Hồng Điệp

Xem thêm