Thời tiết

Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại Việt Nam

Kế hoạch hành động phù hợp với các sáng kiến hành động sớm của Chính phủ Việt Nam và chiến lược quản lý thiên tai của các tổ chức khác.

Phó Cục trưởng Vũ Xuân Thành phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: Thắng Trung/TTXVN)

TTXVN - Chiều 2/3, tại xã Nặm Đăm, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Văn phòng Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức cuộc họp xây dựng kế hoạch giai đoạn 2025-2030 của Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Tham dự cuộc họp có đại diện các Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai như: UNRCO, UN Women, Action Aid, JICA Vietnam Office, Plan Interrnational in Vietnam, VDDMA - Interpreter....

Tại cuộc họp, bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam cho biết, kế hoạch công tác giai đoạn 2025-2030 của Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai sẽ thể hiện rõ các tầm nhìn chung của chúng ta. Kế hoạch sẽ được xây dựng phù hợp với các ưu tiên của Chính phủ Việt Nam về phòng chống thiên tai cũng như phù hợp với các mục tiêu chiến lược của các thành viên Đối tác. Kế hoạch có mục đích tăng cường khả năng chống chịu của Việt Nam thông qua viêc nhấn mạnh vào các lĩnh vực chính như chính sách đồng bộ, lập kế hoạch phát triển có tính đến yếu tố rủi ro và nâng cao nhận thức của cộng đồng và các lĩnh vực khác.

"Chúng ta hãy cùng nhau tiến về phía trước, tiếp tục tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai như là cốt lõi của quá trình phát triển của Việt Nam. Vẻ đẹp của vùng miền núi phía Bắc, cùng khung cảnh ngoạn mục và nền văn hóa phong phú, càng củng cố niềm tin của chúng tôi rằng giảm thiểu rủi ro thiên tai không phải là một điều xa xỉ mà là một điều rất cần thiết", bà Pauline Tamesis mong muốn.

Theo ông Phạm Doãn Khánh, Phó trưởng Phòng Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ (Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai), việc xây dựng kế hoạch trên rất quan trọng nhằm mục tiêu điều phối các nỗ lực giảm nhẹ rủi ro thiên tai; tăng cường khả năng chống chịu thiên tai của Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực như xây dựng chính sách nhất quán, lập kế hoạch phát triển có tính đến rủi ro và nâng cao nhận thức cộng đồng; kế hoạch hành động phù hợp với các sáng kiến hành động sớm của Chính phủ Việt Nam và chiến lược quản lý thiên tai của các tổ chức khác.

Kết quả dự kiến của kế hoạch là khuyến khích sự tham gia chủ động của tất cả các thành viên đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong các hoạt động quản lý rủi ro thiên tai, thúc đẩy văn hóa chuẩn bị sẵn sàng và chống chịu thiên tai; thiết lập một diễn đàn thống nhất để thúc đẩy sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên, tạo điều kiện tiếp cận các nguồn tài trợ cho các sáng kiến giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Cùng với đó, kết quả dự kiến của kế hoạch cũng mong muốn tạo dựng môi trường pháp lý thuận lợi cho việc thực hiện các hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai của tất cả các thành viên Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai, đảm bảo phù hợp với luật pháp và quy định của Chính phủ Việt Nam; thúc đẩy tinh thần đoàn kết giữa các thành viên Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai, trong đó mỗi thành viên đều đóng góp vào thành công chung của Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong các sáng kiến giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở Việt Nam. Hành động thống nhất này sẽ nâng cao hiệu quả và tiếp cận của các nỗ lực giảm nhẹ rủi ro thiên tai trên toàn quốc.

Kết luận cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai Vũ Xuân Thành cho rằng, mỗi tổ chức đều có những ưu tiên riêng, cũng như các đối tác tại địa phương, địa bàn hoạt động cũng có những đặc thù khác nhau. Là cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai, Cục mong muốn kết nối các tổ chức, tạo ra cơ chế, diễn đàn để các bên cùng phối hợp chặt chẽ và đặc biệt là tận dụng hiệu quả nguồn lực, tránh sự chồng chéo.

"Đây chính là mục tiêu để chúng ta tổ chức cuộc họp này để cùng đóng góp ý kiến xây dựng Kế hoạch cho giai đoạn 2025-2030. Với sự tham gia rất tích cực và hiệu quả của các Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai, kết quả là chúng ta đã có một danh sách các hoạt động ưu tiên trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai", ông Vũ Xuân Thành nhấn mạnh.

Văn phòng Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai sẽ phối hợp với Văn phòng Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam tổng hợp lại các nội dung thảo luận; sẽ sớm có dự thảo kế hoạch cập nhật và tham vấn chi tiết hơn với thành viên Đối tác và những bên liên quan để hoàn thiện, trình Đồng Chủ tịch Đối tác phê duyệt làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện.

Tại hội thảo, các Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai cũng đã thảo luận các vấn đề liên quan như: Hành động sớm, thông tin thiên tai, nâng cao nhận thức cộng đồng và giảm thiểu rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, ứng phó khẩn cấp, trao đổi kiến thức, tăng cường năng lực Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Văn phòng Đối tác.../.


Thắng Trung

Xem thêm