Thời sự

Tăng tính lưỡng dụng trong triển khai các dự án đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng

Các cơ quan, đơn vị ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa, hiện đại hóa các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là các loại vũ khí, khí tài công nghệ cao, thông minh, hiện đại.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Bằng)

TTXVN - Ngày 10/1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công nghiệp quốc phòng năm 2023, với sự chủ trì của Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Dự hội nghị có Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Biểu dương những kết quả nổi bật ngành công nghiệp quốc phòng đạt được trong năm 2023, trên cơ sở những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn, Thượng tướng Phạm Hoài Nam nhấn mạnh cần tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và tham mưu chiến lược trong xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng; triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thuộc kế hoạch của Bộ Quốc phòng về thực hiện nghị quyết, kế hoạch liên quan đến phát triển công nghiệp quốc phòng trong tình hình mới; tập trung thực hiện, hoàn thành các dự án của ngành bảo đảm chất lượng, tiến độ, nhất là các dự án trọng điểm; tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ thanh, quyết toán, sớm đưa các hạng mục hoàn thành vào khai thác, sử dụng.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị cần chủ động phối hợp, xây dựng kế hoạch đầu tư trong giai đoạn tiếp theo bảo đảm hiệu quả, khả thi; ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa, hiện đại hóa các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là các loại vũ khí, khí tài công nghệ cao, thông minh, hiện đại; tăng tính lưỡng dụng trong xây dựng và triển khai các dự án đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phối hợp xây dựng, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh; chuẩn bị đầy đủ, kịp thời tài liệu, vật tư phục vụ sản xuất, sửa chữa, bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ, đề tài, dự án; triển khai hiệu quả đề án sắp xếp lại doanh nghiệp Quân đội; điều chỉnh tỷ lệ, cơ cấu lao động hợp lý; có chính sách ưu đãi để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc; mở rộng, phát triển thị trường, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, chăm lo, bảo đảm tốt đời sống, thu nhập cho cán bộ, nhân viên, người lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ các kết quả đạt được, chỉ ra những mặt hạn chế, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác công nghiệp quốc phòng trong thời gian tới; nghe quán triệt một số nội dung chính trong Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 26/1/2022, của Bộ Chính trị khóa XIII, về “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo” và quy định của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tổ chức, quản lý các doanh nghiệp Quân đội.

Năm 2023, ngành công nghiệp quốc phòng hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, đạt kết quả cao hơn năm 2022, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã hoàn thành tốt công tác tham mưu chiến lược và quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng. Trong năm, các dự án đầu tư phát triển tiềm lực công nghiệp quốc phòng được chỉ đạo và tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, tích cực; thanh quyết toán, nghiệm thu bảo đảm đúng quy định; chất lượng các hạng mục, công trình đáp ứng yêu cầu đề ra.

Cùng với đó, công tác nghiên cứu, phát triển vũ khí, trang bị kỹ thuật có nhiều đột phá; sản xuất kinh tế đạt kết quả tốt. Các đơn vị công nghiệp quốc phòng đã tổ chức sản xuất, sửa chữa, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo kế hoạch; tổng doanh thu toàn khối tăng so với năm 2022.../.

Hiền Hạnh

Tin liên quan

Xem thêm