Thực thi chính sách

Tập trung chuyển đổi số trong cải cách hành chính

Nghệ An

Nghệ An đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, đặc biệt là ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa; xây dựng dữ liệu số bảo đảm tập trung, được kết nối liên thông giữa các đơn vị, địa phương.

TTXVN - Với phương châm hành động “Chọn việc trọng tâm - Hành động quyết liệt”, năm 2024, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An tập trung vào công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng.

Người dân quét mã QR để sử dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Để thực hiện được nhiệm vụ trên, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị, địa phương tập trung xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Trong đó, tỉnh chỉ đạo ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý văn bản của các cơ quan Đảng từ tỉnh đến cơ sở và các cơ quan ngành dọc đứng chân trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo yêu cầu nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, tăng cường kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia, hình thành hệ thống thông tin thống nhất về giải quyết thủ tục hành chính từ Trung ương đến địa phương theo yêu cầu. Tỉnh thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; hoặc tại bộ phận một cửa cấp huyện, xã.

Ban Chỉ đạo đẩy mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất tốt nhằm nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, chất lượng dịch vụ công đáp ứng tốt hơn nữa sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, tỉnh kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm đạo đức công vụ, có dư luận gây phiền hà, sách nhiễu người dân, doanh nghiệp hoặc để xảy ra trì trệ, yếu kém về công tác cải cách hành chính.

Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, đặc biệt là ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa; xây dựng dữ liệu số bảo đảm tập trung, được kết nối liên thông giữa các đơn vị, địa phương thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) theo kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh.

Cùng với đó, Nghệ An tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp cải cách thủ tục hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh với tinh thần “tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất” cho doanh nghiệp khi đầu tư vào Nghệ An. Đồng thời, tỉnh vận hành có hiệu quả và nâng cao chất lượng phục vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã./.

Trịnh Duy Hưng

Xem thêm