Thời sự

Thái Nguyên phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,5% năm 2024

Thái Nguyên

Toàn Đảng bộ Thái Nguyên phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 7,5%. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 8,5%. Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn tăng 8%, GRDP bình quân đầu người từ 123 triệu đồng trở lên.

TTXVN - Ngày 29/12, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên ghi nhận và biểu dương những thành tích các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng các doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu đạt được trong năm 2023.

Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2024 của Đảng bộ tỉnh. (Ảnh: Hoàng Thảo Nguyên/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đề nghị, các Đảng bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên trong năm 2024 cần tiếp tục triển khai học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận tại các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác xây dựng Đảng. Trọng tâm là các nghị quyết, kết luận về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, phát huy vai trò của người đứng đầu; đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, triển khai đồng bộ các hoạt động văn hóa - xã hội; chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Năm 2024, Đảng bộ tỉnh tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả; thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược, nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh... Thái Nguyên đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Toàn Đảng bộ phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 7,5%. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 8,5%. Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn tăng 8%, GRDP bình quân đầu người từ 123 triệu đồng trở lên. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 19.500 tỷ đồng. Tỉnh đặt mục tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 74%. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) giảm 0,8% trở lên. Kết nạp đảng viên tăng 3% trở lên so với tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ. Số tổ chức, cơ sở Đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên...

Để đạt được các mục tiêu này, Đảng bộ tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp và dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn tại khu vực phía Nam của tỉnh. Địa phương thực hiện hiệu quả các biện pháp phối hợp, liên kết phát triển giữa tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp lớn trên địa bàn đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông thôn, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và sản phẩm OCOP của tỉnh gắn với ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số...

Thái Nguyên tiếp tục huy động các nguồn lực và triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu Quốc gia để giải quyết việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn; thực hiện đồng bộ, hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo... Đảng bộ tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi ủy, Chi bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên. Các cấp ủy Đảng thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên, cả các cấp ủy viên khi có dấu hiệu vi phạm.../.

Hoàng Thảo Nguyên

Tin liên quan

Xem thêm