Chính sách mới

Thành lập Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành

Theo Quyết định, Tổ trưởng Tổ công tác là đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh tư liệu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

TTXVN - Ngày 18/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 401/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Theo Quyết định, Tổ trưởng Tổ công tác là đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các Phó Tổ trưởng gồm các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, (Tổ phó thường trực), Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh.

Các Ủy viên gồm: Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục; Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn; Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh; Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân; Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường.

Chức năng, nhiệm vụ của Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành: Tổ công tác là Tổ chức phối hợp liên ngành, thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, kiểm điểm các bộ, ngành, cơ quan có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành, xử lý khó khăn vướng mắc, tháo gỡ cơ chế kịp thời, đảm bảo tiến độ Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai chỉ đạo thực hiện Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đảm bảo tiến độ chất lượng; thường xuyên theo dõi kiểm tra tình hình triển khai Dự án, chủ động và kịp thời hỗ trợ Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (ACV), Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam và các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020.

Hằng tháng, Tổ công tác có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, giải quyết hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong chính sách để triển khai đầu tư, quản lý, khai thác Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do các đơn vị đề xuất trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Giao thông Vận tải là Cơ quan thường trực Tổ công tác, sử dụng bộ máy hiện có để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Tổ công tác giao./.

Trần Phương

Xem thêm