Chính sách mới

Thay đổi thành viên Tổ công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn dự án, đất đai trong kết luận thanh tra

Ông Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường là Tổ phó Tổ công tác thay ông Trần Hồng Hà được bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh là Tổ phó tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

TTXVN - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1197/QĐ-TTg về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố.

Ông Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường là Tổ phó Tổ công tác thay ông Trần Hồng Hà, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường được bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Thành viên Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 29/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế, Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác.

Theo Quyết định số 153/QĐ-TTg, Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo kiểm tra, rà soát khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa và một số tỉnh, thành phố.

Tổ công tác tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố đối với nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Tổng hợp, tham mưu Thủ tướng Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố đối với các nội dung vượt thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương…/.

Trần Phương

Xem thêm