Thể thao

Thể thao điện tử

Cùng với sự phát triển của xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghệp lần thứ 4, nghề Thể thao điện tử cũng xuất hiện, nhanh nhạy bắt nhịp kịp thời với xu thế chung và có bước chuyển mạnh mẽ.

Thể thao điện tử
Phòng Văn hóa - Xã Hội