Chính sách mới

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự hai Bộ

Theo Quyết định, ông Hoàng Minh giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tướng Đỗ Văn Bảnh giữ chức Chính ủy Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.

TTXVN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các Quyết định bổ nhiệm nhân sự Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Quốc phòng.

Theo Quyết định số 1344/QĐ-TTg ngày 14/11/2023, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Hoàng Minh, Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo Quyết định số 1345/QĐ-TTg ngày 14/11/2023, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm Trung tướng Đỗ Văn Bảnh, Chính ủy Học viện Lục quân, Bộ Quốc phòng giữ chức Chính ủy Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.

Các Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký (14/11/2023)./.

Trần Phương

Xem thêm