Chính phủ hành động

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ xây dựng pháp luật tháng 11/2022

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11/2022 tiếp tục bám sát Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội về xây dựng pháp luật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 11 năm 2022. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

(TTXVN) Chiều 25/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11/2022 để xem xét, cho ý kiến đối với đề nghị xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và một số dự án luật khác.

Dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái; các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, tháng 10/2022, Chính phủ đã trình Quốc hội 14 Luật, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thông qua 6 Luật, cho ý kiến 7 Luật và chỉnh lý một dự án Luật. Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11/2022 tiếp tục bám sát Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội về xây dựng pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành tập trung để hoàn thành chương trình định kỳ hằng năm. Đặc biệt, các Bộ trưởng, trưởng ngành căn cứ tình hình thực tiễn, xem xét có gì vướng mắc, nhất là đối với những vấn đề mà luật pháp chưa quy định nhưng thực tiễn đòi hỏi để bổ sung, tháo gỡ.

Xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế là một trong ba đột phá chiến lược. Do đó, các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ trực tiếp chỉ đạo, dành thời gian, nguồn lực, công sức thỏa đáng cho xây dựng pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng công tác này, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, cho người dân, doanh nghiệp và tăng cường quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; tránh việc luật pháp vừa được xây dựng đã phải chỉnh sửa. 

TTXVN tiếp tục cập nhật thông tin về phiên họp./.

Phạm Tiếp

Tin liên quan

Xem thêm