Chỉ đạo, Điều hành

Thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng tại Hòa Bình

Hòa Bình

Việc khen thưởng phải đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng thành tích.

UBND tỉnh Hòa Bình trao Cờ thi đua cho 11 đơn vị xếp thứ Nhất. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN

TTXVN) Ngày 11/1, tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long nhấn mạnh, khen thưởng phải đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng thành tích. Đồng thời, cần quan tâm khen thưởng về chuyên đề, kịp thời khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong các lĩnh vực.

Ông Nguyễn Phi Long ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và thành tích xuất sắc của các tập thể và cá nhân đã đạt được trong phong trào thi đua học tập, công tác, lao động sáng tạo đóng góp vì sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh của tỉnh Hòa Bình trong năm qua. Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như: Tiếp tục quán triệt, triển khai, đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, thực hiện tốt chủ đề phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị. Đồng thời, xác định công tác thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua.

Năm 2022, tỉnh Hòa Bình đã triển khai đồng bộ, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực; ứng phó, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; tập trung phòng, chống dịch COVID-19 vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. UBND tỉnh Hòa Bình đã phát động và chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thích ứng an toàn, phục hồi phát triển thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022”; triển khai 2 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và 4 phong trào thi đua chuyên đề đặc thù gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh. Trong đó nổi bật là phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách Nhà nước, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ để triển khai các dự án trọng điểm.

Ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBDN tỉnh Hòa Bình, phát động phong trào thi đua năm 2023. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo, kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện các văn kiện mới ban hành của Trung ương phù hợp với tình hình của tỉnh. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt được kết quả tích cực. Kinh tế từng bước được phục hồi; tăng trưởng kinh tế đạt 9,03%; GRDP bình quân đầu người đạt 66,7 triệu đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 6.410 tỷ đồng, vượt 64% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao; có 18/19 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Văn hóa, xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Những kết quả nổi bật đó, có sự đóng góp quan trọng từ hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh mang lại.

Phát huy kết quả đã đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh đã phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề: Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, kịp thời hiệu quả” thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Huân chương Lao động hạng Ba cho huyện Lạc Sơn...; trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 1 cá nhân. UBND tỉnh Hòa Bình trao Cờ thi đua cho 11 đơn vị xếp thứ Nhất, Bằng khen cho 15 đơn vị xếp thứ Nhì và 15 đơn vị xếp thứ ba Ba các Cụm, Khối thi đua trong tỉnh./.

Thanh Hải

Xem thêm