Xây dựng Đảng

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai: Mặt trận góp phần to lớn cho sự hòa quyện của ý Đảng, lòng dân

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng chú trọng làm tốt vai trò là liên minh chính trị, hiệp thương dân chủ, thống nhất hành động trong các tổ chức thành viên.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

TTXVN - Ngày 24/1, tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã có các bài phát biểu quan trọng.

Mặt trận đóng góp quan trọng vào những thành tựu của đất nước

Thông tin về kết quả tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và phương hướng năm 2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ: Tăng trưởng kinh tế của nước ta trong năm 2023 đạt 5,05%, thuộc nhóm tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới, nâng quy mô nền kinh tế lên khoảng 430 tỷ USD. Thu ngân sách nhà nước vượt khoảng 8,12% dự toán trong khi đã miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất cho người dân và doanh nghiệp gần 194 nghìn tỷ đồng; đồng thời tăng thu, tiết kiệm chi, đã trích lập được khoảng 560 nghìn tỷ đồng, bảo đảm đủ nguồn để cải cách tiền lương trong 3 năm 2024 - 2026…

Khẳng định những kết quả trên có vai trò, sự đóng góp thiết thực, quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đặc biệt là sự phối hợp tích cực, chặt chẽ, hiệu quả giữa Chính phủ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng nêu rõ, năm 2023 các hoạt động công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đều được tập trung triển khai, đạt được những kết quả quan trọng trong cả 5 nhóm chức năng, nhiệm vụ như: Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa được triển khai có hiệu quả.

Trong đó, công tác vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước được triển khai tích cực, sáng tạo, thiết thực; vận động Quỹ "Vì người nghèo" và an sinh xã hội được trên 2.750 tỷ đồng, giúp đỡ xây mới và sửa chữa được hơn 19.600 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ trên 1,2 triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về khám chữa bệnh…

Đồng thời, Mặt trận tăng cường thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh…

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, Chính phủ tập trung chỉ đạo ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (6-6,5%), giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát (4-4,5%), bảo đảm các cân đối lớn; giữ ổn định giá trị đồng Việt Nam; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% kế hoạch; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước, các chỉ tiêu an toàn nợ công trong giới hạn cho phép, cắt giảm chi thường xuyên 5%...

Bên cạnh đó, quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng đa chiều, bao trùm, "không để ai bị bỏ lại phía sau"; triển khai quyết liệt, hiệu quả Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, năm 2024 hoàn thành tối thiểu 130 nghìn căn; tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế...

"Để thực hiện thắng lợi được các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nêu trên không thể thiếu được vai trò đặc biệt quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - là nơi hiệu triệu, quy tụ, tập hợp nhân dân thành khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc, chung sức, chung lòng quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ chính trị vẻ vang của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ.

Nâng cao hiệu quả thực chất trong triển khai các hoạt động

Phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai mong muốn, trong năm 2024, các nội dung của công tác Mặt trận cần được triển khai đồng bộ, hiệu quả, thực chất, sao cho người dân thấy được hình ảnh của Mặt trận trong cuộc sống của mình, thấy được tấm lòng, trái tim, tình cảm của Mặt trận thực sự dành cho người dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Theo Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng chú trọng làm tốt vai trò là liên minh chính trị, hiệp thương dân chủ, thống nhất hành động trong các tổ chức thành viên, tạo được sức ảnh hưởng, lan tỏa tích cực trong các tầng lớp nhân dân; khẳng định vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, quyền làm chủ của nhân dân. Chất lượng giám sát, phản biện xã hội đã được tăng cường, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối giữa Đảng với các tầng lớp nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai mong muốn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục có những chỉ đạo cụ thể để các văn bản của Đảng đi vào cuộc sống: "Điều quan trọng là mỗi một hoạt động của Mặt trận phải thực chất, gắn với cuộc sống của nhân dân, với tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, trên cơ sở đó tạo được sự đồng thuận và sự đồng thuận này cũng phải là sự đồng thuận thực chất, sự tham gia tích cực của nhân dân để tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Mặt trận, đối với Đảng", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Cùng với đó, Mặt trận tiếp tục phát huy vai trò của từng thành viên, tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thực sự tạo được hình ảnh của một liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đánh giá cao sáng kiến tổ chức thí điểm khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc được Mặt trận dự kiến triển khai trong năm 2024, Thường trực Ban Bí thư cho rằng, đây chính là công việc vì nhân dân, đóng góp to lớn cho cuộc sống của nhân dân.

"Làm được như vậy, Mặt trận sẽ góp phần to lớn cho sự hòa quyện của ý Đảng, lòng dân, góp phần để quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân" tiếp tục đi vào cuộc sống trong giai đoạn mới". Thường trực Ban Bí thư nêu rõ./.

Hiền Hạnh

Tin liên quan

Xem thêm