Xây dựng Đảng

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phối hợp với Chính phủ phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc

Năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ tập trung lựa chọn ưu tiên, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và các thành viên trong đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

TTXVN - Sáng 24/1, Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra tại Hà Nội, nhằm thảo luận, cho ý kiến một số nội dung công tác trong năm 2024.

Tham dự Hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, cơ quan Trung ương và các cụ, các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ trì Hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng, Hoàng Công Thủy.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, cùng với những thành tựu to lớn của đất nước, năm 2023, hệ thống Mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là 10 sự kiện nổi bật đã được hệ thống Mặt trận bình chọn từ cơ sở.

Tại Hội nghị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem xét và thông qua dự thảo báo cáo kết của công tác Mặt trận năm 2023, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Dự thảo Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X; Đề án đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X; Tờ trình của Đoàn Chủ tịch về công tác nhân sự.

Nhấn mạnh đây là những nội dung rất quan trọng, ông Đỗ Văn Chiến trân trọng đề nghị các vị đại biểu phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm, tham gia nhiều ý kiến tâm huyết, xác đáng để Đoàn Chủ tịch tiếp thu hoàn thiện các văn bản triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi trong năm 2024.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trình bày Tờ trình xin ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết của công tác Mặt trận năm 2023, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2023, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, với sự nỗ lực không ngừng, chủ động, sáng tạo, Mặt trận các cấp đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ với 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu. Trong đó, nổi bật là Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc".

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản Cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là tác phẩm có giá trị về tư tưởng - lý luận và thực tiễn, ngay sau khi ra mắt đã có sức lan tỏa, được cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước đón nhận, đánh giá cao.

Cùng với đó, Bộ Chính trị ban hành nhiều văn bản quan trọng liên quan đến tổ chức, bộ máy hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 với nhiều điểm mới quan trọng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức phát động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), đến nay đã cơ bản hoàn thành 5.000 nhà cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, vượt tiến độ dự kiến trước 3 tháng...

Nhấn mạnh năm 2024 là năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ tập trung lựa chọn ưu tiên, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động. Do đó, Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Ủy ban tập trung thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nội dung tập trung triển khai các công việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đảm bảo yêu cầu theo Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029; vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; tổ chức thực hiện các hoạt động an sinh xã hội; các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa.

"Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" từ nay đến năm 2025 và đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Chính phủ phát động Cuộc vận động "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" để phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái của dân tộc, huy động mọi nguồn lực hoàn thành chương trình xóa nhà dột nát cho 100% hộ nghèo trên toàn quốc", bà Nguyễn Thị Thu Hà thông tin. Bên cạnh đó, Mặt trận tiếp tục tổ chức các hoạt động hướng đến khu dân cư, nghiên cứu tổ thức thí điểm xây dựng Khu dân cư tự quản đoàn kết, ấm no, hạnh phúc".

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã thông tin về kết quả tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và phương hướng năm 2024. Hội nghị cũng được nghe bài phát biểu quan trọng của Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai.

TTXVN tiếp tục thông tin về Hội nghị./.

Hiền Hạnh

Tin liên quan

Xem thêm