Thời sự

Tiếp tục đổi mới đưa Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ hơn nữa

Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh nỗ lực phấn đấu triển khai hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, toàn diện trên các lĩnh vực công tác, đạt được kết quả toàn diện, nổi bật trên các lĩnh vực.

Quang cảnh kỳ họp
Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Ngày 8/7, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp thường lệ giữa năm) để thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh, tỉnh nỗ lực phấn đấu triển khai hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, toàn diện trên các lĩnh vực công tác, đạt được kết quả toàn diện, nổi bật trên các lĩnh vực, tiếp tục đưa công cuộc đổi mới ở địa phương đi vào chiều sâu, coi trọng chất lượng tăng trưởng và nâng cao chất lượng sống mọi mặt của người dân. Nổi bật, Quảng Ninh giữ vững đà tăng trưởng kinh tế 9 năm liên tiếp 2 con số (2015-2023); kinh tế phát triển đúng hướng, chuyển dịch cơ cấu ngày càng bền vững hơn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm 2024 đạt 9,02%, đứng thứ 8 cả nước.

Quảng Ninh thu hút FDI đạt 1,55 tỷ USD, đứng thứ 3 cả nước. Trong bối cảnh thu tiền sử dụng đất chỉ đạt 21% chỉ tiêu Trung ương giao, tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm vẫn đạt 29.130 tỷ đồng, bằng 54% dự toán Trung ương giao, bằng 101% cùng kỳ, là nỗ lực vượt bậc của các cấp, ngành, địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu khai mạc kỳ họp
Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Tỉnh hoàn thành trước nhiều mục tiêu phát triển văn hóa - xã hội, con người gắn với nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, lao động, việc làm, văn hóa, xã hội, thể thao có nhiều tiến bộ. Đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo không ngừng được cải thiện, nâng cao; mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng cao và bảo đảm chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện được chú trọng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương. Công tác phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy mạnh. Kết quả đó càng khẳng định niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, người dân đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền.

Quảng Ninh đặt ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cả năm 2024, trong đó, giữ vững tốc độ tăng trưởng GRDP đạt trên 10% với quy mô của nền kinh tế rất lớn, phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 55.600 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 10%, trọng điểm là thu hút vốn FDI đạt ít nhất 3 tỷ USD; phát triển mới ít nhất 2.000 doanh nghiệp; tạo ra khoảng 30.000 việc làm tăng thêm…

Đại biểu tham dự kỳ họp
Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Để được mục tiêu, chỉ tiêu trên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký đề nghị, các đại biểu thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được; làm rõ nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, yếu kém, nhất là trong khâu chấp hành, tổ chức thực hiện. Nắm chắc tình hình, dự báo cơ hội, khó khăn, thách thức, đi sâu phân tích, đề xuất các giải pháp; nâng cao hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tiếp tục đổi mới để đưa Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ hơn nữa, toàn diện, bền vững về kinh tế, văn hóa, môi trường, an ninh và vì hạnh phúc của nhân dân.

Tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Ninh sẽ xem xét 20 báo cáo công tác của các cơ quan liên quan; thảo luận tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh và dự kiến thông qua 25 Nghị quyết thuộc thẩm quyền theo Luật định. Trong đó xem xét, thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2025; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách cấp tỉnh; Bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập 2024; chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã; Quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng, mua sắm và sửa chữa trang thiết bị bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự…/.

Vũ Văn Đức

Xem thêm