Xây dựng Đảng

Tổ chức Đoàn giới thiệu kết nạp gần 1,9 triệu đoàn viên ưu tú vào Đảng

15 năm qua, với những nỗ lực của hệ thống tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ-TW đã tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác.

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy và Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Thanh Hà)

TTXVN - Ngày 13/12, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến đối với dự thảo báo cáo kết quả 15 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” (Nghị quyết 25).

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 25, chủ trương của Đảng đã được Chính phủ, các bộ, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, đơn vị cụ thể hóa bằng nhiều chính sách, cơ chế dành cho thanh niên và tổ chức Đoàn.

Xác định rõ tầm quan trọng của Nghị quyết và vai trò của tuổi trẻ trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, Trung ương Đoàn đã tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, đồng thời ban hành Chương trình hành động số 56 để thực hiện nghị quyết. Theo đó, 100% Tỉnh đoàn, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc có chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 25 phù hợp với địa phương, đơn vị.

Theo Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, 15 năm qua, với những nỗ lực của hệ thống tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 25 đã tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác, trong đó có nhiều bước, nhiều khâu đột phá, mang lại những bước tiến mới về lý luận và thực tiễn, tạo nên động lực thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phát triển mạnh mẽ.

Trong 15 năm (2008 - 2023), toàn Đoàn đã giới thiệu cho Đảng gần 3,4 triệu đoàn viên ưu tú, trong đó có gần 1,9 triệu đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, chiếm 55,6% tổng số đoàn viên ưu tú được giới thiệu. Đặc biệt, tỷ lệ thanh niên có trình độ cao, tài năng trẻ trên các lĩnh vực, thanh niên trong doanh nghiệp được kết nạp Đảng ngày càng tăng.

Đoàn đã giới thiệu cán bộ có chất lượng để tạo nguồn cán bộ trẻ cho cấp ủy đảng, chính quyền. Cán bộ Đoàn tham gia cấp ủy đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2021 - 2026, tham gia Quốc hội khóa XIV, khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 với tỷ lệ cao, trong đó trên 33.400 cán bộ Đoàn trúng cử vào cấp ủy đảng cùng cấp, gần 26.000 cán bộ Đoàn trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai Nghị quyết 25 vẫn còn những hạn chế nhất định như việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn chưa bắt kịp xu hướng biến đổi của đời sống thanh niên và thực tiễn xã hội; việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng thanh thiếu nhi có thời điểm còn chưa chủ động, chưa kịp thời, đặc biệt là thanh niên khu vực đặc thù, thanh thiếu nhi yếu thế. Một số cấp bộ Đoàn chưa chủ động tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền trong quá trình cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, đóng góp ý kiến đối với dự thảo báo cáo tổng kết, phân tích những vấn đề đặt ra đối với công tác thanh niên trước những biến đổi của tình hình và yêu cầu phát triển thanh niên trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đồng thời, các đại biểu cũng đưa ra các khuyến nghị, giải pháp về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên và nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới./.

Hiền Hạnh

Tin liên quan

Xem thêm