Xây dựng Đảng

Đảng ủy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị phiên cuối năm

TP. Hồ Chí Minh

Đảng ủy Quân sự thành phố xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 là tiếp tục quán triệt, triển khai chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự thành phố lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự Thành phố phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

TTXVN - Chiều 6/12, Đảng ủy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị phiên cuối năm 2023, tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, xây dựng Đảng bộ năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị. Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy Quân khu 7 và Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Tư lệnh Quân khu 7 cùng dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên ghi nhận đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng tài liệu, báo cáo liên quan; đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung nghiên cứu, trao đổi, thảo luận thông qua Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ quân sự- quốc phòng và xây dựng Đảng của Đảng bộ Quân sự Thành phố năm 2024; nhấn mạnh, đây là một vấn đề quan trọng, có ý nghĩa cốt lõi trong việc xây dựng lực lượng vũ trang Thành phố dưới dự lãnh đạo của Đảng ủy Quân sự Thành phố.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên yêu cầu Hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận và quán triệt tinh thần “kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên và xây dựng Đảng là then chốt” - mối liên hệ này bền chặt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quân sự, quốc phòng; đi sâu phân tích, làm rõ nguyên nhân những việc chưa làm được, đề ra giải pháp khắc phục; công tác phối hợp Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thành phố với các ban, ngành, các địa phương của Thành phố… để phát huy mọi tiềm lực thế mạnh của Thành phố trong thực hiện nhiệm vụ quân sự- quốc phòng trên địa bàn Thành phố năm 2024.

Hội nghị nhất trí đánh giá, năm 2023, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh thành phố và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; triển khai thực hiện chủ động, quyết liệt, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc, nổi bật là tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; phát huy được sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc.

Đồng thời, phối hợp nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ theo kế hoạch; thực hiện có hiệu quả các chủ trương, mô hình của cấp trên. Đảng bộ Quân sự thành phố luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố được nâng lên.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đảng ủy Quân sự thành phố xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 là tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự thành phố lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025; phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm, khâu yếu, mặt yếu; quyết tâm nỗ lực, phấn đấu thực hiện hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Đồng thời, nâng cao năng lực tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc; tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố, lấy vững mạnh về chính trị làm cơ sở, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; xây dựng Đảng bộ Quân sự thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn năm 2023.

Hội nghị cũng nhất trí về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, trong đó nhấn mạnh đến yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng quán triệt, học tập, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và năng lực cụ thể hóa, triển khai thực hiện ở các cấp, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng. Đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; chấp hành nghiêm các quy chế, quy định lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng…/.

Xuân Khu

Xem thêm