Xây dựng Đảng

Bồi dưỡng năng lực tham mưu cho đội ngũ cán bộ Đoàn toàn quân

Trong thời gian một tháng, gần 100 học viên sẽ được bồi dưỡng 17 chuyên đề gồm những nội dung cơ bản về lý luận, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Đại tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, phát biểu tại lễ khai mạc Lớp bồi dưỡng. Ảnh: (Hiền Hạnh/TTXVN)

TTXVN - Ngày 5/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội năm 2023.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn, năng lực tham mưu cho đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Trong thời gian một tháng, gần 100 học viên sẽ được bồi dưỡng 17 chuyên đề gồm những nội dung cơ bản về lý luận, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, Ban tổ chức đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Trung ương Đoàn, Trường Sĩ quan Chính trị cùng một số đơn vị liên quan lựa chọn những nội dung cơ bản, thiết thực, giảm lý thuyết, tăng nội dung kỹ năng, thực hành, tham quan thực tiễn các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, sát với thực hiện hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên toàn quân; tăng cường các nội dung tham quan, trao đổi mô hình thực tiễn hiệu quả trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị cơ sở. Đây là những nội dung thiết thực, phục vụ trực tiếp cho quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ Đoàn trong toàn quân.

Tại lớp bồi dưỡng, cùng với việc quán triệt các nội dung lý luận, kỹ năng, nghiệp vụ, Ban tổ chức triển khai toàn bộ nội dung Chương trình hành động Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X và các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (2022 - 2027) cho đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên các cơ quan, đơn vị. Ban tổ chức cũng lựa chọn những nội dung cơ bản, thiết thực, giảm bớt lý thuyết, tăng nội dung kỹ năng, thực hành, trao đổi, thăm quan các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, sát với thực tiễn trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị cơ sở.

Đại tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội yêu cầu Ban tổ chức Lớp bồi dưỡng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, quan tâm, tạo điều kiện, bảo đảm tốt nhất về nơi ăn, nghỉ, cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt của lớp. Các giảng viên, báo cáo viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị tốt giáo án, bài giảng theo nội dung được phân công, vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, tập trung truyền đạt những vấn đề cơ bản, cốt lõi, ngắn gọn, hướng dẫn cụ thể để cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng tiếp thu hiệu quả.

Đối với cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng, Đại tá Trần Viết Năng yêu cầu phải nhận thức rõ đây là niềm vinh dự, tự hào khi được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tin tưởng lựa chọn cử tham gia lớp bồi dưỡng, từ đó nâng cao tính tự giác, tích cực, chủ động, đề cao trách nhiệm học tập, nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cơ bản; tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay, sáng tạo, mô hình hiệu quả để vận dụng sáng tạo trong quá trình công tác tại cơ quan, đơn vị.

Thực hiện kế hoạch triển khai đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn trong Quân đội giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo, những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và cấp ủy Đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp, công tác Đoàn và phong trào thanh niên toàn quân có bước phát triển toàn diện.

Nền nếp hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc. Nhiều phong trào, mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả được triển khai nhân rộng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và toàn quân, qua đó khẳng định vị trí, vai trò là một trong những lá cờ đầu của công tác Đoàn và phong trào thanh niên cả nước; được Đảng, Nhà nước, Quân đội, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân và các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương ghi nhận, biểu dương, khen thưởng./.

Hiền Hạnh

Tin liên quan

Xem thêm