Xây dựng Đảng

Toàn quân tiến hành sáng tạo, sát thực tiễn hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phát huy tính chủ động, sáng tạo, kiên quyết khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tiến hành hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 
Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Sáng 11/7, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2024, với sự chủ trì của Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Biểu dương các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã chủ động, tích cực, đổi mới, sáng tạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị trong 6 tháng đầu năm 2024, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, kiên quyết khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tiến hành hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các đại biểu dự hội nghị. 
Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, toàn quân cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị. Cấp ủy, các cơ quan, đơn vị toàn quân triển khai toàn diện các nhiệm vụ, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; xây dựng ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 80 năm ngày Truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và hướng tới các ngày lễ lớn trong năm 2025.

Cán bộ, chiến sĩ toàn quân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Các cơ quan, đơn vị hoàn thành Đại hội Thi đua Quyết thắng cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Cùng với đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quán triệt chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai toàn diện, đồng bộ công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp trong Quân đội tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng phù hợp với đặc thù Quân đội; thực hiện chặt chẽ việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ năm 2024; rà soát kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng gắn với kiện toàn cán bộ chủ trì, chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp và thực hiện điều chỉnh tổ chức, lực lượng.

Bộ Quốc phòng sẽ trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; kịp thời tham mưu xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; hoàn thiện “Đề án Chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; thực hiện nghiêm quy chế, quy định về công tác cán bộ; bảo đảm tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Quân đội tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy chế, quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Toàn quân tiến hành sáng tạo, sát thực tiễn hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện, diễu binh, diễu hành; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn...

Các cơ quan khối tư pháp, pháp chế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; triển khai hiệu quả công tác phối hợp giữa Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu và các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ; giữ vững định hướng chính trị trong hoạt động đối ngoại quốc phòng.

Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trình bày báo cáo. 
Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Thông tin tại Hội nghị, Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất. Trong đó, nổi bật là làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; kịp thời thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận trước những diễn biến mới, phức tạp, nhạy cảm, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đặc biệt, Quân đội đã phối hợp tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, nhất là kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và chế độ sinh hoạt; chủ động chuẩn bị các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn đại hội các cấp trong Đảng bộ Quân đội, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng kế hoạch, chất lượng được nâng lên...

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm bí mật, an toàn. Công tác dân vận, chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được triển khai đồng bộ. Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân ổn định. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, đại biểu các cơ quan, đơn vị tập trung thảo luận đánh giá kết quả, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế nguyên nhân; những khó khăn, vướng mắc trong tiến hành hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; đề xuất, bổ sung một số giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong thời gian tới./.

Hiền Hạnh

Tin liên quan

Xem thêm