Xây dựng Đảng

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng tổ chức đảng Khối các cơ quan Trung ương ngày càng vững mạnh

Trong 6 tháng đầu năm 2024, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã kịp thời tổ chức quán triệt và cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể phát biểu tại hội nghị. 
Ảnh: Diệp Trương - TTXVN

Chiều 8/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024.

Biểu dương một số kết quả nổi bật về công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2024, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; qua đó, giúp cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên phát huy tính tiền phong gương mẫu, thực hiện nghiêm các nguyên tắc, nền nếp sinh hoạt đảng, chấp hành tốt các chủ trương, chỉ thị của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh.

Ghi nhận các ý kiến đóng góp tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tiếp thu, hoàn thiện báo cáo trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối để báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương và chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức thực hiện.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng”; tiếp tục rà soát, ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Đảng bộ Khối tham mưu ban hành hướng dẫn và quán triệt thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIV và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đồng thời, Đảng bộ Khối chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; một số nơi có vấn đề nổi cộm, gây dư luận bức xúc; tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Cùng với đó là tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở các đảng ủy trực thuộc, tập trung tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp.

Bí thư Đảng ủy Khối nhất trí với mục tiêu, trong năm 2024, phấn đấu 100% cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2024...

Toàn cảnh hội nghị. 
Ảnh: Diệp Trương - TTXVN

Theo báo cáo tại Hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Nguyễn Thành Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã kịp thời tổ chức quán triệt và cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; xây dựng, ban hành và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024.

Nổi bật, Đảng ủy Khối phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy định về công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên ở ngoài nước; tham gia góp ý quy trình kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên ở ngoài nước; ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Các đảng ủy trực thuộc đã kiểm tra 201 tổ chức đảng cấp dưới (trong đó, 77 đảng ủy cơ sở và giao quyền cấp trên cơ sở, 124 chi bộ); kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 12 đảng viên; kiểm tra 1.916 đảng viên (trong đó, đảng ủy cấp trên cơ sở và tương đương kiểm tra 605 đảng viên; đảng ủy cơ sở kiểm tra 458 đảng viên; chi bộ kiểm tra 853 đảng viên); đảng viên được kiểm tra là cấp ủy viên các cấp 184 đảng viên.

Đồng thời, giám sát chuyên đề 251 tổ chức đảng (trong đó, đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy cấp trên cơ sở giám sát 116 tổ chức đảng; đảng ủy cơ sở giám sát 135 tổ chức đảng); giám sát chuyên đề gần 1.870 đảng viên (trong đó, đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy cấp trên cơ sở giám sát 367 đảng viên; đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy cơ sở giám sát 433 đảng viên; chi bộ giám sát 866 đảng viên; đảng viên được giám sát là cấp ủy viên các cấp hơn 200 người).

Cấp ủy các cấp và chi bộ trong Đảng bộ Khối đã thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng (Khiển trách 8, Cảnh cáo 2); thi hành kỷ luật đối với 81 đảng viên (Khiển trách 51, Cách chức 1, Khai trừ ra khỏi Đảng 29).

Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 16 tổ chức đảng và 59 đảng viên; kiểm tra 170 tổ chức đảng; 151 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 269 tổ chức đảng, 187 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức đảng bằng hình thức Khiển trách; thi hành kỷ luật 7 đảng viên (trong đó, Cảnh cáo 2, Khiển trách 5); giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 1 đảng viên.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2024, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy còn lúng túng về nghiệp vụ, chưa đúng quy trình và phương pháp kiểm tra của Đảng. Công tác giám sát thường xuyên, nắm tình hình ở một số cấp ủy chưa kịp thời, chưa sâu sát; việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý vi phạm còn hạn chế; khó khăn trong bố trí cán bộ chuyên trách công tác kiểm tra tại một số đảng ủy trực thuộc…/.

Diệp Trương

Tin liên quan

Xem thêm