Xây dựng Đảng

Quy định 144-QĐ/TW: Đảng viên phải gương mẫu để nhân dân noi theo

Gia Lai

Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tại Gia Lai rất quan tâm, ủng hộ.

Nữ già làng Ksor H'Blăm, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông (Gia Lai) trao đổi với Phóng viên TTXVN
Ảnh: TTXVN

Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tại Gia Lai rất quan tâm, ủng hộ.

Đề cao trách nhiệm nêu gương

Ông Võ Hoàng Bình, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, Quy định số 144 cho thấy những chuẩn mực quan trọng mà cán bộ, đảng viên đều phải thấm nhuần, đặc biệt là tinh thần tự giác nêu gương. Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược phải nêu gương trước đối với cấp dưới; cấp ủy nêu gương trước đảng viên; đảng viên nêu gương trước quần chúng.

Gia Lai là một địa bàn chiến lược về chính trị, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 50%, cán bộ, đảng viên tại cấp ủy, chính quyền cơ sở là một trong những nòng cốt giữ vững an ninh chính trị tại địa bàn. Vì thế, vấn đề nêu gương của đảng viên trước quần chúng đặc biệt được chú trọng, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới.

Già làng Ksor H'Blăm, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông (Gia Lai)
 Ảnh: TTXVN

Già làng Ksor H'Blăm (xã Ia Mơ, huyện Chư Prông) cho rằng, để người dân tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng thì từng cán bộ, đảng viên tại cơ sở phải là người đi đầu, làm gương, đặc biệt là tại khu vực biên giới, vùng dân tộc thiểu số. Do đó, bản thân bà đã nỗ lực, cố gắng trong công tác tuyên truyền, vận động người dân sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật, không tin, không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục.

Bà Rơ Chăm H'Yéo, Trưởng Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Gia Lai cho rằng, theo Quy định số 144, trước tiên mỗi cán bộ, đảng viên phải chấp hành tốt, tự soi chiếu, tu dưỡng, kết hợp với 19 điều cấm của Đảng viên không được làm để hoàn thiện bản thân. Đối với tổ chức người cao tuổi, cán bộ, đảng viên thường xuyên tiếp xúc với nhân dân thôn làng, nên bản thân cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu thì bà con mới nghe theo những đường lối, chính sách được tuyên truyền.

Bà Rơ Chăm H'Yéo, Trưởng Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Gia Lai
Ảnh: TTXVN

Tăng cường tuyên truyền

Theo già làng Ksor H'Blăm, 5 điều trong Quy định số 144 là 5 chuẩn mực cơ bản của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Đây là những phẩm chất cơ bản của người cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ cơ sở. Để Quy định 144 đi vào cuộc sống, già làng Ksor H'Blăm cho rằng, các cấp ủy đảng cần đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên thấu hiểu từng tiêu chuẩn, từ đó soi chiếu, tu dưỡng, rèn luyện. Ngoài ra, cấp ủy, tổ chức đảng cần coi trọng hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát gắn với kết hợp phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, của Mặt trận Tổ quốc, báo chí và đặc biệt là vai trò của nhân dân. Qua đó chủ động, kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa những biểu hiện, hành vi lệch lạc, vi phạm quy định của pháp luật.

Ông Võ Hoàng Bình, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai, nhấn mạnh trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 9/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai triển khai cho cán bộ, đảng viên học Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; sau đó, xây dựng và ban hành hướng dẫn triển khai, thực hiện Quy định trên địa bàn toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản, cốt lõi của Quy định 144-QĐ/TW trên các loại hình báo chí của địa phương, trên mạng xã hội; chủ động, thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, nhất là trên không gian mạng. Các đơn vị tham mưu gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030./.

Phạm Thị Hồng Điệp

Tin liên quan

Xem thêm