Chính sách mới

Triển khai Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án giao thông kết nối ba tỉnh

Phó Thủ tướng giao các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

TTXVN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến triển khai Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận.

Theo công văn 626/TTg-CN ngày 7/7/2023, Quốc hội có Nghị quyết số 92/2023/QH15 ngày 20/6/2023 về chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận (Dự án), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu Thủ tướng Chính phủ để bố trí và giao đủ số vốn 1.000 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 cho Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa để triển khai đầu tư Dự án theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết số 92/2023/QH15.

Chủ trì đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Dự án, bảo đảm yêu cầu tiến độ, chất lượng, hiệu quả; tổng hợp, xây dựng báo cáo của Chính phủ để báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án theo quy định tại khoản 4 Điều 3 của Nghị quyết số 92/2023/QH15.

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức lập, thẩm định, quyết định đầu tư Dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan đối với dự án nhóm A do cấp tỉnh quản lý; Triển khai, tổ chức thực hiện, quản lý, khai thác và vận hành Dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ (có giải pháp đẩy nhanh tiến độ), chất lượng công trình theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 3 và Điều 4 của Nghị quyết 92/2023/QH15.

Thực hiện phân bổ đủ 930 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh; thực hiện nghiêm quy định tại khoản 3 Điều 3 của Nghị quyết số 92/2023/QH15 về trồng rừng thay thế và đền bù giải phóng mặt bằng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giám sát việc thực hiện trồng rừng thay thế của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Phó Thủ tướng giao các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (nếu cần thiết) triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, các cơ quan liên quan phải bảo đảm đúng yêu cầu của Quốc hội quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 92/2023/QH15.

Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận trên địa bàn 02 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Về quy mô, đầu tư khoảng 56,9 km đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế là 60 km/h; đoạn qua địa hình khó khăn, hiểm trở, độ dốc cao, gấp khúc, tốc độ thiết kế là 40 km/h; 2 làn xe, tổng chiều rộng nền 9m, mặt đường rộng 6m, lề đường 2 bên 3m (gia cố lề mỗi bên 1m).

Sơ bộ tổng mức đầu tư của Dự án là 1.930 tỷ đồng, bao gồm: Nguồn vốn ngân sách trung ương trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 1.000 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách địa phương là 930 tỷ đồng./.

Trần Phương

Xem thêm