Giáo dục

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có 11 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định quốc tế ACBSP

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là trường đại học công lập đầu tiên của cả nước nhận chứng nhận đạt chuẩn kiểm định quốc tế ACBSP, Hoa Kỳ với 11 chương trình đào tạo.

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu tại lễ công bố
Ảnh: V.H

Chiều 11/11, tại Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Lễ công bố chứng nhận kiểm định chất lượng quốc tế ACBSP, Hoa Kỳ.

Tại buổi lễ, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Phạm Hồng Chương khẳng định: Công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đã được nhà trường quan tâm ngay từ những ngày đầu thành lập. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong 10 trường đại học đầu tiên của cả nước triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục vào năm 2005.

Hội đồng Quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục công nhận Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục (với 92,86% số phiếu thanh viên Hội đồng theo Thông báo số 97/TB-BGDĐT ngày 25/2/2009). Năm 2017, tập thể sư phạm nhà trường đã vinh dự nhận Giấy chứng nhận đạt Tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Đặc biệt, năm 2022, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là trường đại học công lập đầu tiên của cả nước, đã vinh dự nhận chứng nhận đạt chuẩn kiểm định quốc tế ACBSP, Hoa Kỳ với 11 chương trình đào tạo.

Đây thực sự là kết tinh của những nỗ lực, sự cống hiến không ngừng của các thế hệ lãnh đạo nhà trường, của toàn thể công chức, viên chức, người lao động và tập thể học viên, sinh viên.

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhấn mạnh: Kết quả này khẳng định truyền thống đào tạo, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học cũng như các lĩnh vực công tác khác của nhà trường đã được quốc tế ghi nhận.

Việc đạt được chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế còn là một bước ngoặt, bước chuyển mình quan trọng của nhà trường; tạo động lực tích cực để trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, phát triển thương hiệu NEU trên trường quốc tế.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phấn đấu trở thành một trong những trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh lớn nhất ở Việt Nam; một cơ sở giáo dục đại học có uy tín ở tất cả các ngành học, đóng góp mạnh mẽ vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương chia sẻ: Thời gian trước mắt, nhà trường sẽ nhanh chóng thực hiện nghiêm túc toàn bộ các kiến nghị cải tiến chất lượng giáo dục của Đoàn đánh giá ngoài ACBSP, trong đó, tập trung vào rà soát toàn bộ chiến lược, xây dựng kế hoạch khắc phục các hạn chế trong tất cả tiêu chuẩn bao phủ các lĩnh vực công tác, hoàn thiện và vận hành tốt hơn hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong và nhanh chóng triển khai kiểm định trường theo lộ trình để đảm bảo đạt các tiêu chuẩn kiểm định của ACBSP, Hoa Kỳ.

Đại diện của 11 Khoa, Viện Đào tạo được trao chứng nhận kiểm định quốc tế ACBSP
Ảnh: V.H

Trước đó, tháng 6/2022, Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục ACBSP đã trao chứng nhận lần đầu đạt chuẩn chất lượng cho các chương trình đào tạo thuộc 28 trường đại học từ Hoa Kỳ, Canada, Thụy Sỹ, Mexico, Ecuador, Peru và Việt Nam; trong đó Hoa Kỳ có 14 trường, Việt Nam có 2 đại diện.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có 11 chương trình được công nhận đạt chuẩn chất lượng. Các chương trình đào tạo sẽ thực hiện báo cáo chất lượng định kỳ 2 năm và sau 7 năm phải tiến hành tái kiểm định chất lượng. Đây là một quy trình chặt chẽ nhằm đảm bảo các chương trình đạt chuẩn chất lượng phải không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo.

Các chương trình của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đạt chuẩn chất lượng ACBSP bao gồm: Tài chính Tiên tiến; Kế toán Tiên tiến; các chương trình chất lượng cao: Kiểm toán, Kinh doanh quốc tế, Quản trị Kinh doanh, Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Kinh tế Đầu tư; các chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng (POHE) bao gồm: Quản trị khách sạn; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh.

Đến nay, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã có 17 chương trình đào tạo đạt chuẩn chất lượng, trong đó có một chương trình đào tạo đạt chuẩn chất lượng của tổ chức CPA (Australia), 11 chương trình đạt chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn của ACBSP (Hoa Kỳ), 6 chương trình đạt chuẩn chất lượng theo bộ tiêu chuẩn được ban hành tại Thông tư 04/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Dự kiến, đến đầu năm 2023, Trường sẽ có thêm 20 chương trình đạt chuẩn chất lượng, trong đó 5 chương trình đạt chuẩn chất lượng theo bộ tiêu chuẩn được ban hành tại Thông tư 04/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 15 chương trình đạt chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn của tổ chức FIBAA (Thụy Sỹ)./.

Việt Hà

Xem thêm