Chính sách mới

VCCI tiếp tục nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp

VCCI tiếp tục nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp (trong đó có việc doanh nghiệp Việt Nam bị các doanh nghiệp nước ngoài thâu tóm), kịp thời tổng hợp, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Công ty Cổ phần Bảo Linh (Nam Định). (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

TTXVN - Theo công văn 4727/VPCP-ĐMDN ngày 26/6/2023, xét báo cáo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về tình hình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trong quý I/2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo của VCCI về tình hình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp. VCCI tiếp tục tích cực, chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp (trong đó có việc doanh nghiệp Việt Nam bị các doanh nghiệp nước ngoài thâu tóm) để kịp thời tổng hợp, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường khẩn trương xem xét, trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp đã quá thời hạn. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Cập nhật tình hình, kết quả xử lý trên Hệ thống phản ánh kiến nghị tại địa chỉ: http://pakn.dichvucong.gov.vn và đồng gửi Văn phòng Chính phủ, VCCI để tổng hợp trước ngày 7/7/2023.

* Theo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2023 theo Nghị quyết 35/NQ-CP của VCCI, nhìn chung các Bộ, ngành đã tích cực xem xét, giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp.

Tuy nhiên vẫn còn một số ít bộ, ngành trả lời, giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp chưa kịp thời và đúng thời hạn theo phiếu chuyển của Văn phòng Chính phủ, đặc biệt là các kiến nghị liên quan đến trách nhiệm trả lời giải quyết của các địa phương cần phải qua các sở, ngành xem xét, giải quyết nên mất nhiều thời gian. /.

Trần Phương

Tin liên quan

Xem thêm