Chính sách mới

Việt Nam đăng cai Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13

Hà Nội

Ngày 28/12, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1640/QĐ-TTg đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2023, tại Việt Nam.

Năm 2023, Việt Nam đăng cai Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13. (Ảnh: TTXVN)

(TTXVN) Ngày 28/12, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1640/QĐ-TTg đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2023, tại Việt Nam.

Theo đó, sẽ có 11 quốc gia ở khu vực Đông Nam Á tham dự Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13. Số môn thể thao tổ chức thi đấu không quá 6 môn; do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xem xét, quyết định cụ thể; bảo đảm phù hợp với lứa tuổi, điều kiện thực tiễn của thể thao học đường.

Dự kiến Đại hội diễn ra trong tháng 8/2023. Thời gian cụ thể do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xem xét, quyết định. Thành phố Đà Nẵng là địa phương đăng cai Đại hội này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng thành phố Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan liên quan xác định các địa điểm tập luyện, thi đấu cụ thể, bảo đảm phù hợp, thuận lợi, hiệu quả.

Thành lập Ban Chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức Đại hội (Ban Chỉ đạo) gồm đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an; Ngoại giao; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Y tế; Thông tin và Truyền thông; Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương về thể dục, thể thao; đơn vị chuyên môn phụ trách lĩnh vực giáo dục thể chất (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là Trưởng ban Chỉ đạo, có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo; quyết định thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban chuyên môn của Ban Tổ chức Đại hội; phối hợp với thành phố Đà Nẵng thành lập Ban Tổ chức Đại hội tại thành phố Đà Nẵng.

Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Ban Chỉ đạo xây dựng, triển khai kế hoạch cụ thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội, trong đó có cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tập luyện, thi đấu; nhân lực và lực lượng vận động viên của Đoàn Thể thao học sinh Việt Nam; kinh phí và vận động tài trợ; lễ khai mạc, lễ bế mạc; bảo đảm an ninh trật tự; phòng, chống dịch bệnh và các nội dung, hoạt động cần thiết khác liên quan./.

Trần Phương

Xem thêm