Chính sách mới

Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu ngành Giao thông Vận tải

Hà Nội

Ngày 28/12, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1639/QĐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu ngành Giao thông Vận tải.

Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN)

(TTXVN) Ngày 28/12, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1639/QĐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu ngành Giao thông Vận tải.

Theo đó, danh mục dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu ngành Giao thông Vận tải gồm: Xử lý, truyền phát thông tin an ninh hàng hải; ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về giao thông vận tải; quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản gồm: Vận hành khai thác bến phà đường bộ.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu trên; căn cứ tình hình thực tế thực hiện từng giai đoạn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu cho phù hợp để làm cơ sở triển khai cung cấp các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu trên quyết định hoặc ủy quyền cho cơ quan trực thuộc lựa chọn đơn vị để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu.

Đồng thời, rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập để đảm bảo cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu và phù hợp với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; bảo đảm đủ ngân sách để thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành./.

Trần Phương

Tin liên quan

Xem thêm