Chính sách mới

Xuất cấp vật tư, thiết bị cho Ủy ban Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vật tư, thiết bị sau khi xuất cấp.

Nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn xã Na Cô Sa (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) bị tốc mái do ảnh hưởng của lốc xoáy, mưa đá.  (Ảnh: TTXVN)

(TTXVN) Ngày 19/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành Quyết định số 1566/QĐ-TTg giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn để trang bị cho các bộ, ngành, địa phương sẵn sàng ứng phó công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn.

Cụ thể, xuất cấp 30 bộ xuồng cao tốc các loại; trong đó có 12 bộ loại DT3 (ST-750); 9 bộ loại DT2 (ST-660) và 9 bộ loại DT1 (ST-450).

Ngoài ra, xuất cấp 1.220 bộ nhà bạt cứu sinh các loại (trong đó gồm: 450 bộ loại 16,5 m2; 465 bộ loại 24,5 m2; 305 bộ loại 24,75 m2); 159.730 chiếc phao cứu sinh các loại (trong đó: 87.599 chiếc phao tròn cứu sinh; 71.381 chiếc phao áo cứu sinh; 750 chiếc bè nhẹ cứu sinh); 147 bộ thiết bị chữa cháy đồng bộ (Máy bơm nước chữa cháy); 43 bộ Máy phát điện các loại (trong đó: 25 bộ loại 50 KVA; 5 bộ loại 137 KVA; 10 bộ loại 136 KVA-150 KVA và 3 bộ loại 150 KVA); 23 bộ thiết bị khoan cắt và 10 bộ thiết bị tìm kiếm nạn nhân bằng hình ảnh, âm thanh.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn có trách nhiệm tiếp nhận, phân bổ số vật tư, thiết bị nêu trên cho các bộ, ngành, địa phương theo đúng quy định; kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vật tư, thiết bị sau khi xuất cấp bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả; thực hiện chế độ báo cáo kết quả xuất cấp theo quy định./.

Xem thêm