Chính sách mới

Bổ nhiệm lại Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ông Lương Hải Sinh được bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo Quyết định 1518/QĐ-TTg ngày 7/12/2022

(TTXVN) Ngày 7/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1518/QĐ-TTg bổ nhiệm lại ông Lương Hải Sinh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Lương Hải Sinh sinh năm 1975, quê quán tỉnh Thái Nguyên. Ông Lương Hải Sinh đã được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam từ tháng 10/2019./.

TTXVN

Xem thêm