Thời sự

Vĩnh Phúc: Bổ nhiệm, điều chuyển và cho thôi chức hàng loạt cán bộ

Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi chức vụ và điều chuyển hàng loạt cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã thống nhất về công tác cán bộ, bố trí, sắp xếp lại đối với cán bộ sau kỷ luật. Theo Kết luận số 90-KL/TU ngày 21/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc do Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An ký thì địa phương này thực hiện miễn nhiệm, cho thôi chức vụ và điều chuyển hàng loạt cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thống nhất điều động, bổ nhiệm Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Trần Việt Cường giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đối với ông Nguyễn Bá Huy, điều chuyển sang công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy. Nhiệm vụ cụ thể của ông Nguyễn Bá Huy sẽ do Trưởng Ban Dân vận phân công.

Ông Nguyễn Xuân Quang thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Ngô Hữu Mai được bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đồng ý cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đối với ông Lê Văn Kiên; đồng thời điều động, phân công ông Kiên giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Độ thôi chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, được điều động phân công giữ chức Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh.

Ông Nguyễn Xuân Phương thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo và được điều động phân công giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.

Ông Đỗ Hữu Vinh thôi chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, được điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Nguyễn Bá Hiến thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Sông Lô, được điều động, phân công giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Vĩnh Phúc.

Ông Trần Quang Ngọc thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tam Dương, được điều động, phân công giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Tài chính và cho nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Nguyễn Thanh Tùng; cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng và cho nghỉ hưu trước tuổi theo quy định đối với ông Nguyễn Đức Tài. Ông Tùng và ông Tài sẽ nghỉ từ ngày 1/7/2024.

Một số trường hợp khác đang được tỉnh Vĩnh Phúc trao đổi, hiệp thương với các ngành để bố trí công tác phù hợp. Tỉnh ủy Vĩnh Phúc sẽ triển khai các quy trình cho thôi các chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với những cán bộ bị kỷ luật..../.

Nguyễn Trọng Lịch

Tin liên quan

Xem thêm