Giáo dục

Vĩnh Phúc: Quy định mức thu học phí đối với giáo dục công lập năm học 2023-2024

Vĩnh Phúc

HĐND tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông qua Nghị quyết số 13/2023NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2023-2024.

Trường Tiểu học Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN).

TTXVN - HĐND tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông qua Nghị quyết số 13/2023NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2023-2024.

Theo Nghị quyết, tại các phường thuộc thành phố Vĩnh Yên và thành phố Phúc Yên, học phí bậc Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở là 300.000 đồng/học sinh/tháng (không quá 9 tháng/năm học).

Vùng nông thôn gồm các xã, thị trấn không phải là vùng dân tộc thiểu số miền núi, mức học phí với các cấp học là 100.000 đồng/học sinh/tháng. Vùng dân tộc thiểu số và miền núi, mức thu học phí các cấp học trên được điều chỉnh về chung mức 50.000 đồng/học sinh/tháng.

Đối với cấp Trung học Phổ thông và Giáo dục thường xuyên cấp Trung học Phổ thông, mức thu học phí là 300.000 đồng/học sinh ở vùng thành thị; 200.000 đồng/học sinh ở vùng nông thôn; 100.000 đồng/học sinh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Riêng trường Trung học Phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc, học phí là 360.000 đồng/học sinh.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 13 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc cũng quy định mức thu học phí học trực tuyến (học online) bằng 80% mức thu học phí trực tiếp được quy định nêu trên.

Nghị quyết nêu rõ học sinh Tiểu học đang học tại các cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí. Học phí đối với cấp Tiểu học quy định tại Nghị quyết này dùng làm cơ sở để hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh Tiểu học đang học tại cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo quy định.

Theo Nghị quyết, mức học phí được xác định theo lộ trình bảo đảm chi phí dịch vụ giáo dục, đào tạo, dựa trên khung mức thu do Chính phủ quy định. Các cơ sở giáo dục công lập được thu học phí để chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo.

Về lý thuyết, mức thu học phí năm học 2023-2024 giữ nguyên như mức thu áp dụng trong năm học 2022-2023. Tuy nhiên, năm học 2022-2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 trong đó yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023 như năm học 2021-2022.

Mức thu học phí thực tế tại Vĩnh Phúc năm học 2022-2023 (sau khi có Nghị quyết 165 của Chính phủ) đối với bậc học Mầm non ở thành thị thấp nhất là 100.000 đồng và cao nhất là 160.000 đồng, nông thôn từ 60.000 – 100.000 đồng, từ 30.000 – 60.000 đồng đối với dân tộc thiểu số và miền núi; bậc Trung học Cơ sở mức thu là 80.000, 60.000 và 30.000 đồng tương ứng với khu vực thành thị, nông thôn, dân tộc thiểu số và miền núi; bậc Trung học Phổ thông lần lượt là 120.000, 90.000 và 60.000 đồng. Riêng Trung học Phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc là 180.000 đồng.

Như vậy, năm học 2023-2024 nếu không có sự điều chỉnh từ Chính phủ thì mức thu học phí của Vĩnh Phúc sẽ tăng so với năm học trước./.

Nguyễn Thảo

Xem thêm