Xã hội

30 năm Công đoàn Viên chức Việt Nam: Nhìn lại để đi tới, đổi mới và phát triển

Hà Nội

Với tiềm năng to lớn, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ tiếp tục vươn lên, đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách trong bối cảnh mới, đưa phong trào cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động Công đoàn ngày càng phát triển

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng bức ảnh chân dung Bác Hồ cho Công đoàn Viên chức Việt Nam. 
Ảnh: Minh Đức -TTXVN

Ngày 1/7, tại Hà Nội,  Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (2/7/1994 – 2/7/2024)

Dự lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

* Xây dựng đội ngũ trí thức và tổ chức Công đoàn vững

Tại buổi lễ, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho hay, ngày 2/7/1994, thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn Việt Nam và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cả nước, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số 739 thành lập Công đoàn Viên chứcViệt Nam.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, với sự nỗ lực cố gắng của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, đứng đầu là các đồng chí Chủ tịch, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã từng bước trưởng thành, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống Công đoàn Việt Nam.

 Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu
Ảnh: Minh Đức -TTXVN

Ra đời và lớn mạnh cùng với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới, 30 năm qua, Công đoàn Viên chức Việt Nam luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, triển khai nghiêm túc, đồng bộ các chương trình, kế hoạch hoạt động công tác, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác.

Với số lượng đoàn viên chủ yếu làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, phục vụ tại các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp và các hội quần chúng, suốt 30 năm qua, cán bộ, đoàn viên Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tham mưu, đề xuất hầu hết các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính, chăm lo đời sống nhân dân, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần quan trọng vào những thành tựu của đất nước ta đạt được trong gần 40 năm đổi mới vừa qua.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho rằng, mỗi cán bộ, đoàn viên trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam hôm nay cần nhận rõ thời cơ và thách thức, không ngừng nỗ lực, tiếp tục có những đóng góp xứng đáng vào sự lớn mạnh, phát triển của Công đoàn Viên chức Việt Nam những năm tới. Đồng thời, đề nghị Công đoàn Viên chức Việt Nam tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về chủ trương, chính sách, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, khát vọng vươn lên, tinh thần đổi mới sáng tạo và ý thức tuân thủ pháp luật.

Trước yêu cầu và nhiệm vụ mới, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam tiếp tục đề ra những giải pháp khoa học, chủ động thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo môi trường làm việc tốt để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy tài năng, trí tuệ, tâm huyết, đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, kịp thời biểu dương khen thưởng những điển hình tiên tiến, lan tỏa rộng rãi đến toàn hệ thống; làm tốt hơn nữa việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn phù hợp với đặc thù, đối tượng đoàn viên. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác lựa chọn cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ Công đoàn; bám sát cơ sở, thường xuyên chỉ đạo, hỗ trợ cơ sở, nắm chắc các chủ trương, chính sách mới để cụ thể hóa trong hoạt động Công đoàn; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số...

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Với tiềm năng to lớn, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ tiếp tục vươn lên, đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách trong bối cảnh mới, đưa phong trào cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động Công đoàn ngày càng phát triển, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và tổ chức Công đoàn vững mạnh

* Nhìn lại để đi tới, đổi mới và phát triển

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,  Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, 30 năm qua, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có phẩm chất, năng lực, nhiệt tình, sáng tạo, sâu sát với cơ sở. Cùng với đó, chủ động tham mưu với cấp ủy, đề xuất với Công đoàn cấp trên, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, chính quyền đồng cấp; coi trọng vai trò chủ thể của đoàn viên, phát huy sức sáng tạo, năng lực của từng cá nhân trong hoạt động Công đoàn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao biểu trưng và giấy chứng nhận cho đồng chí Đỗ Mạnh Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ TTXVN, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Ban Tổ chức-Cán bộ TTXVN. 
Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Với tinh thần nhìn lại để đi tới, đổi mới và phát triển, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu khẳng định, cán bộ, đoàn viên Công đoàn Viên chức Việt Nam nguyện kế thừa và phát huy truyền thống, nỗ lực không ngừng, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, lập nên nhiều thành tích mới trong chặng đường tiếp theo.

“Tôi tin tưởng rằng, dự và chứng kiến các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam, mỗi cán bộ Công đoàn Viên chức các cấp càng được tiếp thêm tinh thần và động lực, để làm tốt hơn, nhiều hơn, hiệu quả hơn công việc mà mình lựa chọn",  ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Qua 30 năm xây dựng và phát triển với 6 kỳ Đại hội, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã không ngừng phát triển đồng bộ với 2 hệ thống: Công đoàn Viên chức các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Công đoàn Viên chức tỉnh, thành phố. Đến nay, Công đoàn Viên chức Việt Nam có 60 đơn vị trực thuộc (trong đó, có 25 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 35 Công đoàn cơ sở) với hơn 600 Công đoàn cơ sở; số lượng đoàn viên của Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tăng lên nhanh chóng, từ 2,2 vạn đoàn viên lúc mới thành lập (1994) đến nay đã lên trên 8,4 vạn đoàn viên.

Nhiều tập thể, cá nhân được tặng danh hiệu thi đua và phần thưởng cao quý của Nhà nước, các ngành, các cấp và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Công đoàn Viên chức Việt Nam được nhận Bằng khen và Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bằng khen và Cờ thi đua của Chính phủ; năm 2013 Công đoàn Viên chức Việt Nam vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất…/.

Đỗ Bình

Xem thêm