Chỉ đạo, Điều hành

93 năm thành lập Đảng: Cần Thơ thực hiện hiệu quả các nghị quyết về xây dựng, phát triển

Cần Thơ

Cần Thơ tập trung phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội đồng bộ, hài hòa với phát triển kinh tế…

TTXVN - Sáng 3/2, Thành ủy Cần Thơ tổ chức họp mặt Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023). Tham dự họp mặt có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang và đông đảo cán bộ, nhân dân thành phố.

Tại buổi họp mặt, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh ôn lại quá trình ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam; sự hình thành tổ chức Đảng đầu tiên ở Cần Thơ và quá trình lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc, phát triển đất nước.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, năm 2022, Đảng bộ thành phố Cần Thơ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tăng trưởng kinh tế thành phố đạt 12,64%; vượt chỉ tiêu đề ra là tăng 7,5%; đứng thứ 6 cả nước, xếp thứ 2 trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Thu nhập bình quân đầu người tăng 17,2% so với năm 2021. Các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế đều phục hồi, có bước phát triển mạnh. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được chú trọng, đạt nhiều kết quả quan trọng. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội.

Theo ông Lê Quang Mạnh, 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu chặng đường 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, là năm bản lề của kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025. Để đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Đảng bộ thành phố Cần Thơ đẩy mạnh tuyên truyền, tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết nhiệm vụ năm 2023 của Thành ủy.

Đảng bộ thành phố tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, thành phố sẽ tập trung huy động, khai thác tối đa, hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của địa phương và doanh nghiệp. Thành phố chú trọng phát triển công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Bên cạnh đó, Cần Thơ tập trung phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội đồng bộ, hài hòa với phát triển kinh tế; bảo đảm chính sách an sinh và phúc lợi xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thành phố tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh; thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Dịp này, Thành ủy Cần Thơ trao Huy hiệu Đảng cho 268 đảng viên, trong đó có 8 người từ 40 – 75 năm tuổi Đảng./.

Thanh Liêm

Xem thêm