Xây dựng Đảng

Công tác dân vận hướng về cơ sở, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân

Cần Thơ

Các tổ chức Dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Cần Thơ đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

Các cá nhân được nhận Giấy khen của Trưởng ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2022. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

(TTXVN)  Sáng 5/1, phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố trong thời gian tới khi ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, thực hiện các dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội phải hướng đến giải quyết nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, vì nhân dân, “đặt lợi ích nhân dân lên trên hết”.

Phó Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận và Quy chế dân chủ ở sơ sở nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; quan tâm thực hiện các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình chính sách, gia đình nghèo…

Các tổ chức Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân; thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước. Mặt khác, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, có đạo đức cách mạng trong sáng, tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy với công việc, gần gũi với nhân dân, được nhân dân tin tưởng.

Năm 2022, hệ thống dân vận thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị và kết luận của Đảng, Nhà nước, của Thành ủy. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp được quan tâm thực hiện tốt. Nhiều mô hình, điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có hiệu quả, được nhân rộng, lan tỏa trong đời sống xã hội. Điển hình như các mô hình “Vận động toàn dân tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội qua đường dây nóng”; “Vận động cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, khu phố lắp camera phòng, chống tội phạm”; “Vận động nhân dân tham gia tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự”; “Đồng bào Khmer đảm bảo an ninh trật tự, bảo tồn bản sắc văn hóa”…

Công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường; tích cực tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chăm lo gia đình chính sách, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, các hoạt động phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...; tổ chức phát động và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, lao động, đổi mới, sáng tạo, góp phần quan trọng vào sự phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Điển hình như Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp tổ chức vận động Quỹ vì người nghèo được 23,5 tỷ đồng và vận động an sinh xã hội 39 tỷ đồng; xây dựng và bàn giao 583 căn nhà đại đoàn kết, tổng trị giá hơn 32 tỷ đồng...

Hệ thống dân vận các cấp thường xuyên quan tâm củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; củng cố, kiện toàn các chi, tổ hội ở cơ sở.

Năm 2022, các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thường xuyên rà soát, kiểm tra, cập nhật, bổ sung, xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân về dân chủ, quyền dân chủ được nâng lên rõ rệt. Cụ thể như Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện 20 đợt giám sát, với 155 lượt đơn vị được giám sát; 100% ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri được các cơ quan, đơn vị trả lời, giải quyết theo thẩm quyền…

Ban Chỉ đạo thành phố thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã thể hiện tốt vai trò trong công tác chỉ đạo việc mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đối với một số cấp ủy đảng, góp phần nâng cao vai trò, tầm quan trọng của thực hiện Quy chế dân chủ trong thực hiện các vấn đề liên quan đến đời sống người dân.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy tốt vai trò là cơ quan đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Quy chế dân chủ ở cơ sở…

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Trưởng ban Dân vận Thành ủy cần Thơ đã tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, mô hình “Dân vận khéo” và công tác dân vận năm 2022./.

Ngọc Thiện

Xem thêm