Xây dựng Đảng

Yên Bái kỷ luật tổ chức Đảng và nhiều đảng viên vi phạm

Yên Bái

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái vừa thông tin về kết quả kiểm tra, xem xét xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ảnh minh họa

(TTXVN) Theo đó, tại Kỳ họp thứ 15, ngày 8/12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên, cá nhân các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và một số cá nhân liên quan trong công tác quản lý đất đai, xây dựng, chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện và công tác cán bộ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái nhận thấy, Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên nhiệm kỳ 2015-2020 chưa kịp thời chỉ đạo phổ biến, quán triệt và cụ thể hóa một số văn bản của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, trong đó có việc thực hiện các chính sách về chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng dẫn đến có 7 tổ chức Đảng và 81 đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật; chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy thiếu kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo thực hiện công tác đầu tư xây dựng, chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng; thiếu đôn đốc, chỉ đạo UBND huyện trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng, chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện.

Vi phạm nêu trên của Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên dẫn đến để UBND huyện và các cơ quan liên quan vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đầu tư xây dựng; vi phạm trong công tác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng.

Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên nhiệm kỳ 2015-2020 và các đảng viên: Hoàng Hữu Độ trên cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Huyện ủy Lục Yên nhiệm kỳ 2015-2020; Bùi Văn Thịnh, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố số 6, trực thuộc Đảng bộ phường Yên Ninh, thuộc Đảng bộ thành phố Yên Bái (nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Lục Yên); Hoàng Kim Trọng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lục Yên (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên nhiệm kỳ 2016-2021); Đoàn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên (nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lục Yên; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Lục Yên) và một số tổ chức Đảng, đảng viên.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái quyết định Khiển trách các đảng viên: Bùi Văn Thịnh, Hoàng Kim Trọng, Đoàn Ngọc Tuấn.

Việt Dũng

Xem thêm