Xây dựng Đảng

Bắc Giang nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”

Bắc Giang

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2021-2025, đến nay, Bắc Giang đã đạt nhiều kết quả.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang trao kinh phí hỗ trợ xây nhà Mái ấm công đoàn cho gia đình chị Nguyễn Thị Thủy, giáo viên Trường Trung học Cơ sở Xuân Phú, huyện Yên Dũng. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

TTXVN - Theo Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang Lê Minh Hải, thời gian tới, tỉnh tiếp tục nhân rộng, phát huy hiệu quả các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn.

Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang chỉ đạo hệ thống dân vận nâng cao hiệu quả trong công tác tham mưu thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tỉnh đa dạng hóa hình thức hoạt động “Tháng Dân vận”, khắc phục biểu hiện hình thức; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng mô hình đảng bộ xã, phường, thị trấn “Dân vận khéo”. Cùng với đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của khối dân vận, tổ dân vận đi vào hoạt động phù hợp tình hình hiện nay, trọng tâm là xây dựng, triển khai Đề án thành lập và hoạt động của Tổ Dân vận cộng đồng.

Tỉnh ủy Bắc Giang chỉ đạo chính quyền các cấp và cơ quan nhà nước tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân. Cùng với đó là chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống của nhân dân; xây dựng và nhân rộng mô hình “Chính quyền thân thiện” xã, phường, thị trấn trong tỉnh...

Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên, nhân dân; chỉ đạo xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ, phong trào thi đua của tổ chức, chú trọng đổi mới phương thức theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, giải quyết vấn đề liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, hội viên.

Bắc Giang thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với kiểm tra, giám sát công tác dân vận; biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào thi đua và xây dựng mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực…

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2021-2025, đến nay, Bắc Giang đã đạt nhiều kết quả.

Ngay từ đầu năm 2022, Ban Dân vận các Huyện ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tham mưu, chỉ đạo tổ chức Đảng cơ sở đăng ký xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đa dạng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó tập trung xây dựng ít nhất một mô hình, điển hình tham gia thực hiện dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị.

Năm 2022, toàn tỉnh xây dựng 4.250 mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực, trong đó có trên 700 mô hình, điển hình được công nhận, biểu dương, khen thưởng ở các cấp. Cụ thể, các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trong lĩnh vực kinh tế tập trung vào chuyển đổi cơ cấu sản xuất, vật nuôi, cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, tham gia hiến đất, giải phóng mặt bằng...

Nhiều mô hình, điển hình trong lĩnh vực này mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình “Vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp theo hướng sản phẩm sạch, có giá trị kinh tế cao” của Chi hội Nông dân thôn Đồng Lân, xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế; mô hình tư vấn, hướng dẫn Hợp tác xã, Doanh nghiệp, đoàn viên, thanh niên, hộ nông dân tìm hiểu, tham gia bán hàng trên sàn Thương mại điện tử Postmart.vn của anh Thân Đức Tình, Bí thư Đoàn Thanh niên Bưu điện tỉnh…

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường, các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" đã mang lại hiệu quả thiết thực, từng bước đẩy lùi hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tăng cường công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo vệ cảnh quan môi trường...

Tiêu biểu như: Mô hình bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Nùng của Tổ Dân vận thôn Bắc Hoa, xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn; mô hình tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia chuyển đổi số của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hiệp Hòa; mô hình số hóa Di tích lịch sử - văn hóa, điểm du lịch của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang...

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, vận động người dân nâng cao nhận thức, hiểu biết, tuân thủ, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn; giải quyết tốt vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự.

Tiêu biểu như: Mô hình Tranh thủ người có uy tín trong đồng bào Cao Lan tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại thôn Khe Táu, xã Yên Định, huyện Sơn Động và thôn Vách Gạo, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn của Đội An ninh dân tộc, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh; mô hình vận động hội viên và nhân dân tham gia Tổ tự quản về an ninh trật tự của Hội Cựu chiến binh xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên…/.

Việt Hùng

Tin liên quan

Xem thêm