Xây dựng Đảng

Trưởng ban Tổ chức Trung ương: Thành phố Hồ Chí Minh phải chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

TP. Hồ Chí Minh

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đặc biệt đã kịp thời tham mưu quán triệt cụ thể hóa những Nghị quyết quan trọng của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

(TTXVN) Ngày 23/12, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai chương trình hành động năm 2023.

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên.

 

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã bám sát với lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Công tác tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao, trực tiếp là Ban Tổ chức Thành ủy đã hoàn thành 27 đề án, đặc biệt đã kịp thời tham mưu quán triệt cụ thể hóa những Nghị quyết quan trọng của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

 

Ghi nhận về các kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” của Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Tổ chức Trung ương lưu ý, sau 5 năm, Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những tiến bộ quan trọng trong tổ chức bộ máy; có những bước đi, việc làm hiệu quả. Tuy nhiên, việc sắp xếp tổ chức bộ máy chỉ là bước đi ban đầu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả mới là bước đi cuối cùng của sắp xếp tổ chức bộ máy. Vì vậy, Thành phố tiếp tục quan tâm quán triệt tổ chức thực hiện văn bản liên quan đến nội dung này.

 

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Thành ủy phải phối hợp để có kế hoạch tinh giản biên chế cho từng năm và đến năm 2026 đạt được con số đã được Bộ Chính trị giao. Cấp ủy các tổ chức Đảng tiếp tục rà soát lại, sắp xếp, hoàn thiện vị trí việc làm để chuẩn bị cho năm 2026 bước sang một giai đoạn mới về giao biên chế gắn với vị trí việc làm.

 

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ trong đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu về chủ trương, đường lối của Đảng đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trên cơ sở đó, tăng cường nâng cao năng lực, cụ thể hóa, đảm bảo có thể tổ chức thực hiện có hiệu quả, với thực tiễn rất phong phú, đa dạng của Thành phố Hồ Chí Minh. “Nếu cụ thể hóa được tốt, chúng ta tạo được sự đồng bộ và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, nhất là kết quả thực chất đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng”, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

 

Thời gian tới, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ. Cùng đó, Thành ủy Thành phố tiếp tục khuyến khích, tạo thêm điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong thực thi trách nhiệm; như vậy mới góp phần xây dựng được niềm tin với nhân dân, cán bộ đảng viên đối với đội ngũ cán bộ.

 

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị, từ thực tiễn hoạt động, Thành phố Hồ Chí Minh phải quan tâm chú trọng quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đổi mới nhưng phải đảm bảo cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; đảm bảo các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

 

Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai chương trình hành động năm 2023. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cũng lưu ý, Đảng bộ Thành phố, Bí thư Thành ủy Thành phố cần tiếp tục quan tâm thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

 

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết: Công tác triển khai các Nghị quyết, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên được thực hiện một cách nghiêm túc, có chất lượng, đảm bảo thời gian, tạo ra sự nhận thức, có chương trình hành động của tập thể, cá nhân, kể cả công tác kiểm tra, giám sát. Cùng với đó là tinh thần tích cực, chủ động tham mưu kịp thời các hoạt động theo chương trình trọng tâm của Thành phố. Trong quá trình thực hiện có đổi mới sáng tạo, nghiên cứu tìm tòi, tạo ra những hiệu quả, nâng cao chất lượng từng khâu, góp phần quan trọng cho Thành phố triển khai và thực hiện các quyết định về công tác tổ chức và cán bộ.

 

Từ kinh nghiệm thực tiễn về vai trò của đội ngũ cán bộ qua 2 năm thực hiện phòng, chống đại dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế tại Thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho rằng, để cấp trên, người dân, bạn bè quốc tế chung tay ủng hộ, giúp đỡ, hợp tác nhiều hay ít phần lớn tùy thuộc vào đội ngũ cán bộ chủ chốt, hệ thống chính trị. Thái độ, trách nhiệm, tinh thần phục vụ dám dấn thân, hết lòng vì sự nghiệp chung đã tạo ra và tỏa sáng niềm tin trong sự lãnh đạo chỉ đạo chung, người dân sẽ ủng hộ.

 

Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, 2023 là năm bản lề, mọi hoạt động đều phải tăng tốc, nhiệm vụ công tác tổ chức cán bộ cũng không ngoại lệ và rất nặng nề. Thành phố cần bám vào chỉ đạo của cấp trên, bám vào quy định, xây dựng đội ngũ cán bộ chuẩn bị trước mắt và cho nhiệm kỳ sau. “Năm 2022, Thành phố đã có chuẩn bị một bước, chuẩn bị quy hoạch, đào tạo, luân chuyển. Năm 2023 tiếp tục phải làm khẩn trương hơn nữa, để chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII./.

A.Tuấn

Tin liên quan

Xem thêm