Xây dựng Đảng

Quân đội phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Các cơ quan, đơn vị chủ động tiến hành có hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, nhất là sẵn sàng chiến đấu, thực hiện “Năm triển khai kế hoạch điều chỉnh lực lượng”; tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc...

Các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" đã được các đơn vị trong toàn quân triển khai thực hiện tốt. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

(TTXVN) Ngày 21/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, với sự chủ trì của Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thông tin tại Hội nghị về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết: Năm 2022, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân triển khai, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn năm 2021, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Trong đó, nổi bật là việc triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Toàn quân quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; triển khai sâu rộng, hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng; tích cực tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, gương người tốt, việc tốt; kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trước những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm.

Quân đội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tổ chức và tham gia các cuộc hội thi, hội diễn, diễn tập tác chiến trên không gian mạng đạt kết quả tốt. Phong trào Thi đua Quyết thắng được đẩy mạnh.

Các cơ quan, đơn vị chủ động tham mưu hoàn thiện, triển khai thực hiện quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của Quân ủy Trung ương; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy đảng rà soát, bổ sung, thực hiện Chương trình hành động, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Hoàn thành có chất lượng việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận của Trung ương, các nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương; chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2022-2025 đạt kết quả tốt.

Quân đội đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa vi phạm; xử lý kỷ luật nghiêm minh “không có vùng cấm”, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng; xem xét xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Trong năm 2022, công tác dân vận của Đảng trong Quân đội được triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Quân đội với nhân dân. Toàn quân tích cực đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, Quân đội tiếp tục là điểm sáng trong công tác dân vận của Đảng.

Các chế độ, chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" được tích cực nghiên cứu, tham mưu và triển khai thực hiện tốt. Các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", nhất là dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các cơ quan, đơn vị chủ động tiến hành có hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, nhất là sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, công tác quốc phòng, quân sự địa phương; thực hiện “Năm triển khai kế hoạch điều chỉnh lực lượng”; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc...

Đại tướng Lương Cường bày tỏ sự thống nhất với các đánh giá trong Báo cáo tổng kết và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng thời ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích đạt được trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân năm 2022.

Nhấn mạnh năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đại tướng Lương Cường yêu cầu, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân cần tập trung thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 với kết quả cao hơn năm 2022.

Hội nghị đã thống nhất xác định một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Theo đó, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sỹ có nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận; đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng...

Cùng với nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Quân đội, các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, bảo đảm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội; chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để kiểm tra, phòng ngừa vi phạm. Xem xét giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại chặt chẽ, đúng quy định. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp; luân chuyển, điều động, phong, thăng quân hàm và nâng lương cán bộ theo quy định, hướng dẫn mới; chuẩn bị nguồn nhân sự phục vụ quy hoạch đội ngũ cán bộ các cấp; thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu, tham mưu tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội, nhất là chính sách phục vụ quá trình điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội; chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng.

Đặc biệt, Đại tướng Lương Cường lưu ý việc tiến hành có hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, chấp hành nghiêm nguyên tắc, chế độ, nền nếp hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; thực hiện tốt công tác bảo vệ pháp luật.../.

PV

Tin liên quan

Xem thêm