Xây dựng Đảng

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân

Hưng Yên

Hội thi góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở và cải cách hành chính giai đoạn hiện nay.

Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 7 giải Ba cho các đội thi xuất sắc. Ảnh : Đỗ Huyền/TTXVN

(TTXVN) Ngày 21/12, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội thi nông dân tìm hiểu pháp luật năm 2022. Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh tiếp cận chuẩn pháp luật.

Hội thi bao gồm các phần thi: Giới thiệu, lý thuyết, năng khiếu và tiểu phẩm. Riêng phần tiểu phẩm, các đội thi đã dàn dựng và trình diễn tiểu phẩm dưới các hình thức kịch nói, ca kịch. Chủ đề trọng tâm là tuyên truyền pháp luật, các chính sách có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chương trình nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; Luật bảo vệ môi trường, Luật Hôn nhân gia đình, Luật đất đai, Luật An toàn vệ sinh thực phẩm; Bộ luật dân sự.

Hội thi được gắn với việc phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy định mới của Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật mới ban hành có liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân; thực hiện nghiêm túc tính thượng tôn pháp luật. Do đó, các phần thi đều thể hiện sự hiểu biết các quy định của Hiến pháp năm 2013, các đạo luật về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, pháp luật.

Bên cạnh đó, các nội dung thi thể hiện rõ kiến thức về xã hội, đạo đức, phong tục, tập quán tốt đẹp, hương ước, quy ước văn hóa, văn học dân gian liên quan cho hoạt động tuyên truyền pháp luật và hòa giải ở cơ sở; kiến thức ứng xử văn hóa, văn minh trong cộng đồng dân cư; thể hiện kỹ năng hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp, hành vi vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở.

Đại diện Ban Tổ chức cho biết, Hội thi nhằm tạo diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ tuyên truyền, hòa giải ở cơ sở cho tuyên truyền viên; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở và cải cách hành chính giai đoạn hiện nay.

Hội thi nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; từng bước nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật trong toàn thể nhân dân nói chung và cán bộ, hội viên nông dân nói riêng góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 7 giải Ba./.

Đỗ Huyền

Xem thêm