Xây dựng Đảng

Đà Nẵng: Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn trong giai đoạn mới

Đà Nẵng

Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng, việc nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của tổ chức Đoàn.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Võ Văn Dũng/TTXVN

(TTXVN) Ngày 27/12, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức hội thảo Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi nhiều chủ đề quan trọng như thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay; đào tạo cán bộ Đoàn thành phố đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới; giải pháp góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; dự báo yếu tố tác động, xu hướng phát triển của thành phố Đà Nẵng và những yêu cầu đặt ra đối với xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn thành phố…

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn là một trong những khâu đặc biệt quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới. Trong đó, việc nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của tổ chức Đoàn; góp phần tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền các cấp.

Tại thành phố Đà Nẵng, công tác cán bộ Đoàn luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, các cơ quan tham mưu, cơ quan chuyên môn. Đội ngũ cán bộ từ thành phố tới cơ sở từng bước được chuẩn hóa; năng lực công tác, bản lĩnh chính trị của cán bộ Đoàn được nâng lên; các khâu của công tác cán bộ Đoàn được thực hiện đúng quy định. Công tác phát hiện, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có chất lượng, trưởng thành từ phong trào thanh niên được quan tâm. Nhiều cán bộ Đoàn có trình độ, năng lực, trưởng thành từ cơ sở, có kinh nghiệm thực tiễn được phát hiện và kịp thời bổ sung cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, góp phần đảm bảo sự ổn định trong công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức hoạt động của Đoàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi, vẫn có rất nhiều thách thức như việc luân chuyển cán bộ Đoàn quá tuổi theo Quy chế cán bộ Đoàn, việc tuyển dụng cán bộ Đoàn gặp nhiều khó khăn, thiếu kịp thời; chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, tạo nguồn cán bộ Đoàn chưa đáp ứng yêu cầu...

Đại diện Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể cần quan tâm sâu sát hơn nữa đối với công tác cán bộ Đoàn; cần có cơ chế, chính sách đồng bộ, quyết liệt hơn nữa trong phát hiện, thu hút, đào tạo, bồi dưỡng và mạnh dạn, tin tưởng trong việc bố trí, sắp xếp, sử dụng nguồn nhân lực trẻ có trình độ, chuyên môn vào làm việc trong hệ thống chính trị; có cơ chế đãi ngộ thỏa đáng phù hợp với năng lực của mỗi cá nhân; tạo điều kiện, môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh để các thế hệ thanh niên yên tâm công tác.

Tổ chức Đoàn các cấp cần thường xuyên tổ chức các "sân chơi nghiệp vụ", các hội thi Bí thư chi Đoàn giỏi và Tổng phụ trách giỏi, giúp đội ngũ cán bộ Đoàn, Đội giao lưu học hỏi, trao đổi, bổ sung kiến thức, kỹ năng. Bên cạnh các chương trình tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nhằm nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn, Ban Thường vụ Thành đoàn và Ban Thường vụ đoàn các cấp cần thường xuyên cử cán bộ xuống cơ sở để nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo, định hướng hoạt động Đoàn ở cơ sở…/.

Võ Văn Dũng

Xem thêm