Xây dựng Đảng

Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Hà Nội

Năm 2023 là năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị các đảng ủy trực thuộc đổi mới mạnh mẽ.

Quang cảnh hội nghị. (Nguồn: CTV)

(TTXVN) Chiều 28/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 12/2022, tổng kết công tác tuyên truyền miệng và hoạt động đội ngũ báo cáo viên năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Lại Xuân Lâm đề nghị các cấp ủy trực thuộc, báo cáo viên và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối tập trung đẩy mạnh tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về lịch sử truyền thống 75 năm của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; gắn với tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lại Xuân Lâm cũng yêu cầu các cấp ủy tập trung tuyên truyền hoạt động mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng; kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; gắn hoạt động tuyên truyền với biểu dương các tấm gương tập thể, cá nhân có thành tích xuất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, sinh hoạt truyền thống, về nguồn, đền ơn, đáp nghĩa, vận động cán bộ, đảng viên sưu tầm, hiến tặng tư liệu, hiện vật có giá trị lịch sử, liên quan đến quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ Khối.

Năm 2023 là năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các đảng ủy trực thuộc chú trọng đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động công tác đảng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Đảng ủy Khối đề nghị, trong năm 2023, các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối thành lập, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, công tác tuyên truyền miệng; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày chuyên đề: "Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay, các giải pháp thực hiện trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương".

Năm 2022, công tác tuyên truyền của Đảng bộ Khối cũng đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Toàn Đảng bộ đã chủ động đẩy mạnh tổ chức các hoạt động và tuyên truyền về Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 53 năm Ngày ra đời tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và hành động ý nghĩa hướng về biển đảo; tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; tổ chức Hội nghị tổng kết và tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội năm 2022 cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội toàn quốc, tạo sức lan tỏa và chuyển biến trong chất lượng công tác…

Theo định hướng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nội dung công tác tuyên truyền tháng 1 và 2/2023, các báo cáo viên và các cấp ủy sẽ tập trung nhấn mạnh những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, khẳng định sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời đề ra các định hướng, quyết sách lớn của Đảng, Quốc hội, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, các cấp, ngành, địa phương; sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, kiều bào ta ở nước ngoài, qua đó tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực...

Các báo cáo viên và các cấp ủy nhấn mạnh một số sự kiện nổi bật trong công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta như các chuyến công du của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong tháng 12/2022; triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; khẳng định rõ Việt Nam tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ với các nước, nhất là các nước láng giềng, nước lớn và các đối tác quan trọng; xử lý hài hòa, cân bằng quan hệ giữa các nước.

Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các đảng ủy trực thuộc năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023; kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7/11/1948 - 7/11/2023); kết quả và các nội dung Hội nghị Trung ương 5, 6 khóa XIII; kết quả Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

Các báo cáo viên và các cấp ủy tuyên truyền kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; kết quả thực hiện Chuyên đề năm 2022 về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương” trong Đảng bộ Khối và các đảng ủy trực thuộc...

Ngoài ra, các báo cáo viên và các cấp ủy tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; 82 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 28/1/2023); 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc (2/1/1963 - 2/1/2023); 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973 - 27/1/2023); 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/2/1913 - 15/2/2023).../.

Diệp Trương

Xem thêm