Xây dựng Đảng

Phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong công tác dân vận ở cơ sở

Công tác dân vận của lực lượng vũ trang chú trọng hướng về cơ sở, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng tham mưu, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong tổ chức thực hiện.

Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: An Đăng – TTXVN

(TTXVN) Chiều 29/12, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương với Bộ Công an và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2022.

Phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị

Khẳng định phối hợp thực hiện công tác dân vận với lực lượng vũ trang là một nhiệm vụ trọng tâm của Ban, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng nêu rõ việc coi trọng việc phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong thực hiện công tác dân vận của Đảng; đồng thời, thúc đẩy sự gắn kết nhằm thực hiện hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Từ kết quả hoạt động thực tiễn những năm qua cho thấy, chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương với Bộ Công an và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam là chủ trương đúng đắn, đổi mới phương thức phù hợp để thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị, góp phần quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trong ảnh: Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Đăng – TTXVN

Để tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình phối hợp trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đề nghị tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về công tác dân vận, trọng tâm là Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới... nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về thực hiện công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang.

Bên cạnh đó, Ban Dân vận Trung ương cùng Bộ Công an, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn ban dân vận và lực lượng công an, quân đội các cấp, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng trên địa bàn nắm chắc tình hình, trao đổi thông tin, huy động sức mạnh tổng hợp trong tiến hành công tác dân vận đảm bảo hiệu quả; tích cực phối hợp tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội nhất là trên các địa bàn trọng điểm, vùng biên giới, khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đông đồng bào tôn giáo.

Các lực lượng tiếp tục phối hợp để nâng cao nghiệp vụ, chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ, chiến sĩ chuyên trách làm công tác dân vận; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, trọng tâm là bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo.

Cùng với đó, ông Phạm Tất Thắng đề nghị tổ chức đoàn liên ngành của Ban Dân vận Trung ương với Bộ Công an, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam để kiểm tra việc thực hiện Chương trình phối hợp tại một số địa phương, đơn vị. Đồng thời, Ban Dân vận Trung ương sẽ chủ trì, phối hợp với các bên xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực; thực hiện việc luân phiên chủ trì đánh giá tổng kết Chương trình phối hợp hằng năm giữa Ban Dân vận Trung ương với Bộ Công an, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Với kết quả đã đạt được, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng tin tưởng, sự phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương với Bộ Công an và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục thu được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tích cực hướng về cơ sở

Theo báo cáo của Ban Dân vận Trung ương, năm 2022, công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương với Bộ Công an, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục duy trì và thực hiện nền nếp; tiến hành tổng kết, đánh giá Chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2016-2021; ký kết và ban hành Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026 nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Trong ảnh: Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Đăng – TTXVN

Hệ thống dân vận, lực lượng công an, quân đội các cấp đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc, không để xảy ra “điểm nóng”.

Công tác dân vận của lực lượng vũ trang chú trọng hướng về cơ sở, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng tham mưu, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong tổ chức thực hiện. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hướng về cơ sở, nhiều mô hình “Dân vận khéo” được xây dựng mới và duy trì hiệu quả trên các lĩnh vực... góp phần củng cố niềm tin và sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng công an, quân đội; huy động được sức mạnh tổng hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Cùng với những kết quả đạt được, công tác nắm tình hình nhân dân có nơi, có lúc chưa sâu sát, nhất là những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ về an ninh, trật tự, dẫn tới tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết một số vụ việc xảy ra tại cơ sở có lúc chưa kịp thời. Công tác phối hợp giữa địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn trong tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân có lúc, có nơi chưa nhịp nhàng…/.

Diệp Trương

Xem thêm