Xã hội

Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động dân vận

Hậu Giang

Ngành Dân vận cần tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư liên quan đến dự án này.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

(TTXVN) Chiều 26/12, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023.

Tại Hội nghị, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang đề nghị, ngành dân vận cần xác định rõ công việc cần tập trung thực hiện; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, quản lý, hoạt động để nâng cao hiệu quả công việc, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền. 

Ban Dân vận tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm tại các địa phương có cách làm hay trong công tác dân vận. Thời gian tới, trên địa bàn tỉnh sẽ triển khai nhiều dự án, công trình quan trọng, trong đó có hai tuyến cao tốc đi qua. 

Ngành Dân vận cần tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư liên quan đến dự án này. Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang cho rằng, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh đã đạt nhiều thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, thu ngân sách tăng so với năm trước khoảng 1.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người tăng. 

Để có được sự đồng thuận của nhân dân, doanh nghiệp, hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã vào cuộc quyết liệt, góp phần tạo nên sự tin tưởng của người dân vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền.

Năm 2022, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, kịp thời thể chế hóa các văn bản của Trung ương, cấp ủy cấp trên, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo gắn với thực tiễn của từng địa phương, đơn vị; chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, dân chủ ở cơ sở. 

Công tác dân vận chính quyền, công tác dân tộc, tôn giáo, dân chủ ở cơ sở đạt được những kết quả quan trọng hướng đến thực chất, hiệu quả, gần dân. Ban Dân vận các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, thực hiện chương trình công tác dân vận theo kế hoạch đề ra; tăng cường cán bộ xuống cơ sở, nắm tình hình nhân dân, tôn giáo, dân tộc để kịp thời báo cáo, tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội đã phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, phù hợp với từng địa phương, đơn vị. 

Nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo được nhân rộng, lan tỏa trong xã hội, góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn thực hiện quy chế dân chủ với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của tỉnh. Việc triển khai, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở từng bước đi vào nề nếp. 

Quy trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn liền với công tác cải cách thủ tục hành chính. Quyền làm chủ của nhân dân tiếp tục được phát huy, góp phần tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội.

Dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể; trao Giấy khen tặng 27 tập thể, 27 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác dân vận năm 2022./.

 

Hồng Thái

Xem thêm