An sinh

Đảm bảo chế độ, quyền lợi của người lao động về tiền thưởng Tết Quý Mão 2023

Hà Nội

Tiền thưởng Tết của người lao động trong một số ngành nghề bị tác động sẽ giảm hơn so với năm 2021. Mức giảm sâu thuộc về các ngành nghề may, da giày, điện tử, chế biến gỗ...

Tiền thưởng Tết của người lao động trong một số ngành nghề bị tác động sẽ giảm hơn so với năm 2021 (Ảnh minh họa TTXVN)

(TTXVN) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, tiền lương bình quân chung của người lao động năm 2022 tăng khoảng từ 6 - 7% so với năm 2021. Về tiền thưởng, theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp đã tác động trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp thiếu hoặc không có đơn hàng trong những tháng cuối năm nên phải cắt giảm giờ làm, giảm chỗ làm việc. Do vậy, tiền thưởng Tết của người lao động trong một số ngành nghề bị tác động sẽ giảm hơn so với năm 2021. Mức giảm sâu thuộc về các ngành nghề may, da giày, điện tử, chế biến gỗ...

Theo kế hoạch, mức thưởng Tết trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau: Loại hình Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thưởng Tết Dương lịch bình quân 860.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất 3.200.000 đồng/người, thấp nhất 400.000 đồng/người. Mức thưởng Tết Quý Mão 2023 của loại hình doanh nghiệp này bình quân 3.100.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất 20.000.000 đồng/người, mức thưởng thấp nhất 500.000 đồng/người.

Công ty Cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước, thưởng Tết Dương lịch bình quân 500.000 đồng/người, trong đó, mức thưởng cao nhất 3.000.000 đồng/người, thấp nhất 400.000 đồng/người.

Khối doanh nghiệp dân doanh thưởng Tết Dương lịch bình quân 650.000 đồng/người; mức thưởng cao nhất là 29.200.000 đồng/người, thấp nhất 300.000 đồng/người. Đối với Tết Quý Mão năm 2023, khối doanh nghiệp này có mức thưởng bình quân 3.550.000 đồng/người, trong đó, mức thưởng cao nhất 400.000.000 đồng/người, thấp nhất 500.000 đồng/người.

Mức thưởng Tết Dương lịch khối doanh nghiệp FDI bình quân 600.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất 125.000.000 đồng/người, doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 350.000 đồng/người. Đối với Tết Quý Mão năm 2023, khối doanh nghiệp FDI có mức thưởng bình quân 4.100.000 đồng/người; mức thưởng cao nhất là 280.000.000 đồng/người, thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Để đảm bảo chế độ, quyền lợi của người lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, người sử dụng lao động trên địa bàn rà soát, thực hiện đúng các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của doanh nghiệp, nhất là các nội dung về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ phúc lợi khác đối với người lao động.../.

Minh Nghĩa

Tin liên quan

Xem thêm