An sinh

Trà Vinh hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo phát triển sinh kế

Trà Vinh

Trà Vinh đang tổ chức thực hiện việc hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo phát triển sinh kế đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất.

Xe chở bò về trao cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ảnh: KGỬIH - TTXVN

(TTXVN) UBND tỉnh Trà Vinh đang triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo phát triển sinh kế; trong đó tập trung vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2023-2025.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh được giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện tổ chức thực hiện việc hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo phát triển sinh kế đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất.

Việc hỗ trợ chủ yếu tập trung vào các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp, như: tổ chức tập huấn kỹ thuật, cử cán bộ đến tận hộ dân tư vấn, chuyển giao kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, khai thác ngư nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, diêm nghiệp; hỗ trợ xây dựng, quản lý tiêu thụ nông sản; hỗ trợ vật tư, công cụ, dụng cụ sản xuất trong sơ chế, chế biến, bảo quản lương thực, thực phẩm để nâng cao giá trị nông sản; nhân rộng các giải pháp, sáng kiến phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị hiệu quả,...

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Thanh Bình, mức hỗ trợ cho các dự án phát triển sản xuất phải đảm bảo tính liên kết theo chuỗi giá trị sẽ được tỉnh chi hỗ trợ tối đa 80% tổng chi phí thực hiện dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn đặc biệt khó khăn; chi hỗ trợ không quá 50% tổng chi phí thực hiện dự án, kế hoạch liên kết trên những địa bàn khác. Mức hỗ trợ cụ thể thực hiện cho 1 dự án, kế hoạch liên kết không quá 3 tỷ đồng.

Đối với các dự án, kế hoạch liên kết phát triển sản xuất cộng đồng được tỉnh chi hỗ trợ tối đa 95% tổng chi phí thực hiện 01 dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn đặc biệt khó khăn và không quá 60% tổng chi phí thực hiện 1 dự án trên địa bàn khác. Mức hỗ trợ cụ thể thực hiện không quá 3 tỷ đồng cho một dự án, kế hoạch liên kết.

Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo phát triển sinh kế được tỉnh chi từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và từ các nguồn vốn hợp pháp khác của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Thanh Bình cho biết, thực hiện công tác giảm nghèo năm 2022, toàn tỉnh có 1.434 hộ thoát nghèo, đạt tỷ lệ giảm hộ nghèo 0,5%. Tỉnh hiện còn tỷ lệ hộ nghèo chiếm 3,06% so tổng hộ dân. Năm 2023, tỉnh phấn đấu tiếp tục kéo giảm 0,5% tỷ lệ hộ nghèo./.


Phúc Sơn

Tin liên quan

Xem thêm