An sinh

Cần Thơ: Mức thưởng Tết Quý Mão 2023 cao nhất gần 140 triệu đồng/người

Cần Thơ

Dịp Tết Dương lịch năm 2023, Cần Thơ có 124 doanh nghiệp dự kiến thưởng, 562 doanh nghiệp chưa có dự kiến thưởng, chưa ghi nhận tình trạng nợ lương của doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. 

(TTXVN) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 4218 ngày 22/12 gửi các sở, ban, ngành, địa phương thông tin tình hình thực hiện quy định về lương tối thiểu, trả lương, tiền thưởng, nợ lương và kế hoạch thưởng ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo đó, có 686 doanh nghiệp báo cáo lương, thưởng, với 54.417 lao động. Tiền lương thực trả năm 2022 với mức trả cao nhất là 137.965.000 đồng/tháng, mức bình quân là 8.811.000 đồng/tháng, mức thấp nhất 3.673.000 đồng/tháng.

Cụ thể, dịp Tết Dương lịch năm 2023, thành phố Cần Thơ có 124 doanh nghiệp dự kiến thưởng, 562 doanh nghiệp chưa có dự kiến thưởng. Theo dự kiến, mức thưởng cao nhất là 69 triệu đồng/người, mức bình quân 1.375.000 đồng và mức thấp nhất là 200.000 đồng.

Về thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, có 578 doanh nghiệp dự kiến thưởng, 108 doanh nghiệp chưa có dự kiến thưởng. Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất dự kiến là 137.965.000 đồng/người, mức bình quân là 7.758.000 đồng và mức thưởng thấp nhất 300.000 đồng.

Cũng theo báo cáo của các đơn vị, trên địa bàn thành phố chưa ghi nhận tình trạng nợ lương của doanh nghiệp.

Tình hình trả lương theo giờ trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn được thực hiện theo đúng theo quy định về mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng (Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động theo hợp đồng lao động)./.

Ngọc Thiện

Xem thêm