Xây dựng Đảng

Bà Lê Thị Minh Tâm được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam

Quảng Nam

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 35 người, với tín nhiệm cao, bà Lê Thị Minh Tâm tiếp tục được bầu là Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

(TTXVN)- Trong hai ngày 28 - 29/8, tại thành phố Tam Kỳ đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 35 người, với tín nhiệm cao, bà Lê Thị Minh Tâm tiếp tục được bầu là Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà các cấp Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân  tỉnh Quảng Nam cần tiếp tục đổi mới nội dung tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp lật của Nhà nước, nhất là về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh củng cố tổ chức Hội các cấp, nâng cao chất lượng, sức sáng tạo của hội viên.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Công tác thi đua, khen thưởng cần kịp thời và công minh. Các cấp Hội quan tâm trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, nhất là trong các hoạt động chuyển đổi số, chuyển giao khoa học - công nghệ...

Về phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam tiếp tục khắc phục khó khăn, tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tận dụng mọi nguồn lực trong cán bộ, hội viên, nông dân và xã hội để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác, phong trào nông dân, gắn với thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, Đại hội lần thứ XIII của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX...

Bà Lê Thị Minh Tâm (trái), Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028, nhận quà hỗ trợ các phong trào của các doanh nghiệp tại Đại hội. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Cụ thể, nhiệm kỳ 2023 - 2028, các cấp Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam phấn đấu tất cả cán bộ Hội và hội viên nông dân được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội; phát triển 12000 hội viên trở lên; không có cơ sở Hội không hoàn thành nhiệm vụ; Hội Nông dân cấp huyện xây dựng mới 90 Chi hội Nông dân nghề nghiệp, cấp xã xây dựng mới 2.400 Tổ hội Nông dân nghề nghiệp; tăng cường nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đạt 10 tỷ đồng/năm, trực tiếp giúp trên 1.000 hộ nông dân nghèo, cận nghèo; vận động 450 ngàn hộ hội viên nông dân sản xuất kinh doanh, tiêu thụ nông sản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm...

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, các cấp Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam sẽ tập trung đổi mới các nội dung tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả; củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, chất lượng; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đảm bảo năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong đó chú trọng bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ, hội viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp…/.

Trịnh Bang Nhiệm

Xem thêm