Xây dựng Đảng

Kỷ luật khiển trách ba cán bộ lãnh đạo thành phố Phú Quốc

Kiên Giang

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang đã quyết định thi hành kỷ luật ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc bằng hình thức khiển trách.

TTXVN - Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang, tại kỳ họp thứ 16 (ngày 20/7/2023) và kỳ họp thứ 17 (ngày 21/8/2023), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã giải quyết nhiều nội dung và xem xét kỷ luật đảng viên có vi phạm.

Đặc biệt, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét xử lý kỷ luật đối với ba đảng viên theo Thông báo Kết luận số 1113-TB/TU, ngày 3/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang đã quyết định thi hành kỷ luật ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc bằng hình thức khiển trách.

Với vai trò Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc, ông Huỳnh Quang Hưng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện về quản lý, sử dụng đất đai. Khuyết điểm, sai phạm của ông Huỳnh Quang Hưng làm ảnh hưởng uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền và cá nhân ông.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc bằng hình thức khiển trách.

Với vai trò Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc, ông Trần Chiến Thắng có vi phạm, khuyết điểm trong lĩnh vực phụ trách để xảy ra vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Khuyết điểm, sai phạm của ông Trần Chiến Thắng làm ảnh hưởng uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền và cá nhân ông.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang quyết định thi hành kỷ luật ông Trương Thành Tấn, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra thành phố Phú Quốc, nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phú Quốc bằng hình thức khiển trách.

Với vai trò Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phú Quốc, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, ông Trương Thành Tấn có khuyết điểm, vi phạm trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc về quản lý, sử dụng đất đai để xảy ra vi phạm. Khuyết điểm, sai phạm của ông Trương Thành Tấn làm ảnh hưởng uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền và cá nhân ông./.

Lê Huy Hải

Tin liên quan

Xem thêm