Pháp luật

Kỷ luật hai nguyên Chủ tịch xã chi sai quy định nguồn tiền do nhân dân đóng góp

Cà Mau

Phòng Nội vụ huyện đã tham mưu Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

TTXVN - Ngày 3/8, tin từ UBND xã Tân Thuận (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) xác nhận, ông Dương Hết Hồn và ông Trần Việt Triều (cả hai đều là nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Thuận) bị kỷ luật với hình thức “khiển trách” về mặt chính quyền.

Trước đó, vào tháng 12/2022, Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi ban hành quyết định thanh tra đột xuất việc thực hiện chính sách, pháp luật về thu - chi tài chính, ngân sách và nguồn vốn nhân dân đóng góp đối với nhiệm vụ được giao tại UBND xã Tân Thuận, thời kỳ thanh tra từ tháng 1/2020 đến tháng 12/2022, có đối chiếu số liệu trước và sau kỳ thanh tra.

Kết luận thanh tra số 25/KL-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi nêu rõ, việc phát hiện UBND xã Tân Thuận trong quá trình triển khai thực hiện quản lý đầu tư xây dựng cơ bản (xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn…), cụ thể trong việc phân chia nguồn vốn chưa chính xác, dẫn đến việc vận động, thu nguồn vốn nhân dân chưa sát thực tế từng công trình, chênh lệch thừa số tiền trên 1,4 tỷ đồng.

Lãnh đạo xã qua các thời kỳ đã thiếu kiểm tra trong thu, nộp vốn nhân dân đóng góp, để tiền mặt lớn, dẫn đến chưa nộp vào Kho bạc Nhà nước huyện Đầm Dơi 727 triệu đồng theo quy định. Trong số tiền trên, xã mượn nguồn chi hoạt động trên 693 triệu đồng. Trong đó, ông Dương Hết Hồn "mượn" trên 126 triệu đồng; ông Trần Việt Triều "mượn" trên 567 triệu đồng. Số tiền này được chi cho các hoạt động như: Tạm ứng tiền cho cán bộ xã, hỗ trợ tiền Tết cho cán bộ, cắt băng rôn, đặt lịch xuân, thanh toán nợ quán…

Trước những sai phạm trên, Phòng Nội vụ huyện đã tham mưu Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật; đồng thời giao Chủ tịch UBND xã Tân Thuận đương nhiệm phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện ngay việc thanh, quyết toán các nhiệm vụ chi bổ sung chưa chi, các chứng từ hoạt động của xã chưa thanh toán để hoàn trả 727 triệu đồng như đã nêu…/.

Huỳnh Anh

Tin liên quan

Xem thêm