Xây dựng Đảng

Cần Thơ: Cung cấp thông tin tình hình thế giới, khu vực và trong nước cho cán bộ chủ chốt

Cần Thơ

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác của cán bộ, đảng viên trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

Thượng tướng, PGS.TS. Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Võ Tiến Trung trình bày tại Hội nghị. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN).

TTXVN - Ngày 29/8, Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị chuyên đề thông tin tình hình thế giới, khu vực và trong nước cho nguyên lãnh đạo, lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng Võ Tiến Trung trình bày các chuyên đề về tình hình thời sự thế giới, xung đột giữa Nga - Ukraina, thời sự trong khu vực và trong nước.

Hội nghị nhằm cung cấp thông tin chính thống về tình hình thế giới, khu vực và trong nước, những quan điểm, chủ trương của Đảng ta trong việc xác định và thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và phát triển đất nước, tính nhất quán, phù hợp với các chủ trương, quan điểm của Việt Nam về các vấn đề quốc tế. Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác của cán bộ, đảng viên trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội, lợi dụng tình hình trong nước, thế giới để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ Xã hội chủ nghĩa./.

Ngọc Thiện

Xem thêm