Thời sự

Bắc Giang: Gần 800 tài sản công là nhà đất bỏ không hoặc sử dụng sai mục đích

Bắc Giang

Tính đến ngày 31/12/2023, số lượng cơ sở nhà đất không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, ít sử dụng ở Bắc Giang còn khá nhiều, tối thiểu là 782 tài sản/6.145 tài sản (chiếm 12,72%).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng phát biểu tại kỳ họp.
Ảnh: Đồng Thuý/TTXVN

Ngày 11/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 18.

Theo báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý tài sản công là nhà đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tại Kỳ họp, tính đến ngày 31/12/2023, tổng số nhà đất công trên địa bàn tỉnh là 6.145 cơ sở (đã trừ tài sản công không thuộc đối tượng giám sát). Tuy nhiên, số lượng cơ sở nhà đất không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, ít sử dụng còn khá nhiều, tối thiểu là 782 tài sản/6.145 tài sản (chiếm 12,72%).

Nguyên nhân là do hệ thống pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà đất chưa hoàn thiện. Số lượng và giá trị tài sản công là nhà đất trên địa bàn tỉnh lớn, được quản lý theo nhiều luật chuyên ngành (Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công…), trong đó có những nội dung chưa rõ hoặc không thống nhất. Nhà đất công đa dạng, diện tích đất phân tán ở nhiều khu vực, vị trí. Một số cơ quan ngành dọc ở Trung ương và tỉnh thiếu quan tâm, không tích cực phối hợp với chính quyền địa phương trong xử lý nhà đất công không còn nhu cầu sử dụng. Ngoài ra, việc sáp nhập địa giới hành chính cấp xã, thôn dẫn đến nhiều tài sản dôi dư như trụ sở làm việc, nhà văn hóa, trạm y tế, cơ sở giáo dục…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng chủ toạ kỳ họp. 
Ảnh: Đồng Thuý/TTXVN

Cùng với đó, UBND cấp huyện thiếu chủ động, chưa kịp thời rà soát, tổng hợp đề nghị điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng để xử lý các cơ sở nhà đất bỏ không sử dụng. Cơ quan chuyên ngành quản lý về đất đai chưa quan tâm xử lý các cơ sở làm việc cũ sau sáp nhập địa giới hành chính. Người đứng đầu một số đơn vị có nhà đất công không nắm rõ quy định hoặc thiếu chủ động trong thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh chưa tập trung kiểm tra, tháo gỡ khó khăn cho đơn vị có cơ sở nhà đất chưa sử dụng hết công suất.

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang kiến nghị, UBND tỉnh cần xác định rõ nhiệm vụ sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà đất dôi dư, bỏ không là nhiệm vụ trọng tâm của người đứng đầu trong năm 2024 - 2025. UBND tỉnh chỉ đạo rà soát các quy định hiện hành của địa phương về quản lý, sử dụng tài sản công để kịp thời ban hành, sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tế của tỉnh và các quy định của cơ quan Nhà nước cấp trên. Trước mắt, địa phương tập trung rà soát, phân loại 782 tài sản công là nhà đất hiện không sử dụng, sử dụng sai mục đích và ban hành kế hoạch cụ thể để chỉ đạo xử lý; tập trung xử lý sớm các nhà đất không sử dụng nhiều năm, đang xuống cấp nhanh.../.

Đồng Thị Thúy

Tin liên quan

Xem thêm